wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

                     

G�rme Engelli Karde�lerimiz i�in Giri�      G�rme Engelli Karde�lerimiz i�in  Giri�

 

KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ... Edebiyat i�in Edebiyat... 2011 y�l�nda her �ey reng�renk ve G�NL�N�ZCE olsun.... Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ... Son Kat�lan Duyguyo�uranlar�m�z: Say�n Alp ARPAD, Say�n Mualla �iler SCHWARZ, Say�n Ahmet �OLAK, Say�n YunusBir, Say�n Nizamettin �ZBEK, Say�n Sevilay DEN�Z, Say�n Yi�it BEYC�K, Say�n Yakup dede, Say�n Ahmet SEZG�R, Say�n Onur CAYMAZ, Say�n Sanem DERYA, Say�n Mustafa YILDIZ, Say�n Alev SIRDA�, Say�n Tar�k ALKAN, Say�n Mavi Denizalt�, Say�n Nazmi Hakan G�LER, Say�n Se�kin Kemal ERDEM, Say�n Kibele, Say�n Ay�enur YAZICI, Say�n Sibel ER�ZDEN, Say�n Tu��e BALCI, Say�n Alev TAN, Say�n Kemal Ya�ar �AH�N, Say�n Erhan SAKA, Say�n Mustafa ERG�R, Say�n Tayfun T�RK�L�, Say�n Neslihan BARLAS, Say�n Alper TURNA, Say�n Mustafa NAZ�F, Say�n TUNA, Say�n Ahmet Ar�han ER�ZDEN, Say�n Emre �EYDA, Say�n Neriman KAHVEC�, Say�n Mehmet Ayd�n ERCE�S, Say�n Vefa L�K, Say�n Deniz �ZT�RK, Say�n Nusret ZENC�RC�, Say�n N�khet SOLAK, Say�n Kerem DALBUDAK, Say�n Ya�mur, Say�n Mustafa Kemal ORU�, Say�n Emel DUMAN, Say�n �clal G�NAYDIN, Say�n Tuba BALTALAR, Say�n Nimet K���KBEYC�K, Say�n Bahattin ASLAN, Say�n �ahin TORUN, Say�n Nevzat TEK�N, Say�n Yakup KIVRAK, Say�n Mustafa Alper FAKILI, Say�n Mehmet �NVER, Say�n Gassan SATAR, Say�n Lasolfa, Say�n �aziye ���EK, Say�n Aksel A�AN, Say�n NUR, Say�n Aydo�an KEKEV�,  Say�n Selva TOR, Say�n Sibel TUGAL, Say�n Demet ORAL, Say�n �i�dem ��MEN, Say�n Mehmet UHR�, Say�n Yusuf YAN�,  Say�n Deniz KARA, Say�n " K ",  Say�n Ufuk KARAG�L, Say�n Burcu �ZGE�EN, Say�n T�lay �LARSLAN, Say�n Ramazan YILMAZ, Say�n Attil� DO�RUER, Say�n �hsan TOP�U, Say�n Buket AKKAYA, Say�n Tuna BA�AR, Say�n Su �A�LAR, Say�n Boran Eser Kavaz, Say�n Berna EFEO�LU, Say�n �zen �AH�NO�LU, Say�n DAGSHERO, Say�n B.S�tk� G�RLER, Say�n H. Murat A�I�, M. Tar�k CAN, M�nire G�RB�ZER, Say�n Arzu ERG�N, Say�n Muzaffer ALPER, Say�n Kaan KARAKU�, Say�n Birol Y���T, Say�n G�lten �. T�BET, Say�n Ayla �ZG�, Say�n Mehmet AYDIN, Say�n Melda ATAKANLI, Say�n Nevin AKBA�, Son Kat�lan Duyguyo�uranlar�m�z...

Edebiyat At�lyesi Giri�i EDEB�YAT AT�LYES� G�R��� Edebiyat At�lyesi Giri�i

 

Son Kat�lan Yap�tlar: G�nayd�n, Benden, Mehmet Bey Anlat�yor, Tamamlanm�� Olacakt�k, Dersimiz Matematik, �denmez Hakk�n, A�k Olsun, Olsayd�n, Kendini Ya�a, M�nirelik, Sahte Samimiyet, �are, An�lar, Mucize, Ku-ya-ra ya da A-da-ko, Yazmak ( I ), �nsanO�lu, Ger�ek Mi, Tak�ld�klar�m, Umut, Ya�am Avu�lar�m�zda, �l�m �yk�s�, 1976 Erzurum, An�lar Eskitilebilir Mi?, Her �ey, �ay�n Kaderi, Seni, Ar�yorum, G�vur �zmirli, Tarihte Bug�n, Karar An�, Lapis Mavisi, Ankara Gar�, Aval Ofis, 28/9/05, Siyah Sandal, ��pl�k, Bir Kad�n Hik�yesi, Kent ve �nsan, Roman Kahramanlar� Yaratmak, Y�rt�k k���t Par�as�, M�zik E�itimi �alg�lar�m�z, �air Ruh Mek�n, Mandac�l�k, Bayrak ve �stikl�l, Engellenemeyen BECKETT, Kimsesizler Yurdu, G�zel K�z Ekin' in, U�uyorum, Da��n B�y�s�, T�ls�m, Sana Mektuplar, Karadenizin K�y�c���ndan, G�ne�' e Mektuplar, Yaz� Devriminin Anlam�, Abdi �pek�i' de Bir G�n, Sepetin Kapa��, �yi G�n Dostu, �of�r Melek, Kay�p G�n, B�y�k Basitlik, Abdullah, Atat�rk' �n �stedi�i T�rk�e, Kad�n ve A�a�, A�k, Ayaz, D�nya Bu, A�k�s�, K���k �eyler, �sk�dar �ehir Tiyatrosu, Ailem, Hesap, G�n, Kitap Bas�m�, D�� Bozumu, Duygu Nas�l Yo�rulur, Bast�bacak, Aray��, Borsazedeler, Masal Kad�n�, Gerdek Gecesi, Lady Di' nin S�radan Ya�am �yk�s�, Mutluluk Ankalar�, Kanatlar, Tempo Tempo, Bu Aralar, Gecenin Bir Vaktinde, �lk, Tek ve En B�y�k �ocuk Arma�an� - Ey T�rk Gen�li�i!, F�rsat, Bekleyece�im, Duygu Sarho�u Bir Bahar, Oligohidramniyos, Bu Sabah �anakkale, Yurdanur' um Esmer Tanr��am, Kalbimdeki �arp�nt�, �ekirdek ��tlar M�s�nz, �ark�lardan Fal Tuttum, Yumak Yumak, Te�ekk�r Ederim, ��imizdeki Denklemler, Terazi, Merhaba Umut, Kuzuma da Kuzuma Ninni, Eyl�, Doyamad���m, S�radan, Gibi, �ster Misin, �zg�rl�k, Sevmek Kolay M�, Sevdi�in S�radan Olmamal�,  Yar�m Ya�anmam��l�klar, Sen Hi�,  Y�re�imizdeki �nci, Arma�an, Tarif Eder Misiniz... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Anadolu... Efsane K�y�nde... Aferin... �iir ��kmaz�nda... Sobe... �iir ��kmaz�nda... Akl�m Nerde... �iir ��kmaz�nda... Mavi Tabakl� �zg�rl�k... K��e Yaz�lar� Caddesinde... �yle B�yle... �iir ��kmaz�nda... Bug�n... �iir ��kmaz�nda...�OL... XXIII Yazd�m ��te... K��e Yaz�lar� Caddesinde... D�nyam... �iir ��kmaz�nda... �� Resim... �yk� Bulvar�nda.. Can�m Teyzem... �iir ��kmaz�nda... G�l�mse... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Ben Sonbahar�m �lk Bahar� Hi� Ya�amad�m... �iir ��kmaz�nda... Gecenin Esas Sahipleri... �yk� Bulvar�nda... Sayg�dan... K��e Yaz�lar� Caddesinde... ��tak... ��tak... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Optimist... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Ki�ilik... K��e Yaz�lar� Caddesinde... SiZe �lk Kez Yazarken ��imden Gelen Melodi... edebiyat at�lyesi y�netmenin' de... Lanet Ettim... �iir ��kmaz�nda... Esenlik Dileklerimle... K��e Yaz�lar� Caddesinde... M�nir Nurettin Misin M�barek... Anekdot �a�layan�nda... Ku� Akl�... �yk� Bulvar�nda... Bir Dosta... Hissetti�im Gibi...I ve II... �iir ��kmaz�nda... �nsan Olman�n Lezzeti K��esi... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Bir A�k hik�yesi... �yk� Bulvar�nda... Lo� Adam... K��e Yaz�lar� Caddesinde... �zel G�zel... �iir ��kmaz�nda... Seni Seviyorum Eyl�l... edebiyat at�lyesi y�netmeninden' de... Yedinci Ev... �yk� Bulvar�nda... Anadilimiz... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Virg�ll� Dua... �iir ��kmaz�nda... Esas Adam ve G�lge... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Yar�n ��in Bug�n... �yk� Bulvar�nda... Bilinmeyen Atas�zleri... Atas�z� Nehrinde... Miras... �yk� Bulvar�nda... �zdeyi�ler... �zdeyi� Deresinde... Her Ekim' de... edebiyat at�lyesi y�netmenin' de... Derin Sayg�lar�m Sonsuz Sevgilerimle... edebiyat at�lyesi y�netmenin' de... Seninle Her �ey G�zel... �iir ��kmaz�nda... D�nya Ehli... Anekdot �a�layan�nda... Bilinmeyen Deyimler... Deyim Irma��nda... A�k... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Ak�am... �iir ��kmaz�nda... �ok E�lendim... K��e Yaz�lar� Caddesinde... hayal R�zgar�... �iir ��kmaz�nda... A' dan Y' ye Memur S�zl���... G�lmece �avlan�nda... ���t... Masal Bah�esinde... Aralayal�m m�... edebiyat at�lyesi y�netmeninden' de... Sen �ok Ya�a... �iir ��kmaz�nda... Nas�l Derseniz... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Erzincan' dan Kemah' tan... An� �ekmecesinde... Yakup Dede ile Her Telden... G�lmece �avlan�nda... Zaman Haritalar�... �iir ��kmaz�nda... �ark�lar�n Ya�am� Ayakta Tuttu�u An... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Yava� Ama Keyifli Ad�mlar... edebiyat at�lyesi y�netmenin' de... Bir Yabanc�n�n " MA " ��kmaz�.. K��e Yaz�lar� Caddesinde... Yer G�k Hepsi Bu... �iir ��kmaz�nda... hayal Kap�m�n A��k Oldu�u Saatler... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Ya�mur A�lamaz... �iir ��kmaz�nda... T�rt... K��e Yaz�lar� Caddesinde... A�k Nedir?... �iir ��kmaz�nda... Yorgun Ali �avu�... �yk� Bulvar�nda... Yapamad�klar�m�z�n Y�l� Olmas�n... K��e Yaz�lar� Caddesinde... Kumsal ve Bulvar... �iir ��kmaz�nda... �yk� Bulvar�nda... Seni Seviyorum, Ac�tt�n Beni G�l�m, M�zi�im Tuttu, Bitirmeli, Neol Baba, Dore' de Ak�am�st� ���l�klar�, S�r�ls�klam, Bak ��te Yine!, Kendi Santral�m� Kurdum, Haydi K�rp!, �� Elma, Anne, Mektup Sahiline �ise ��inde G�nderilen Bir Mektup, Art�k Yaz�yoruz, Sat�l�k Sevgiler G�n�... Kelebek... �im�am... D�� Ziyaretleri... Ad� �st�nde, �atlak, Hani, �OL... XXII  De�i�ik Yazmak �stiyorum Bug�n... ODA MARMARA' YI Z�YARET ED�N�Z... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ... Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ... 2011 y�l�nda her �ey reng�renk ve G�NL�N�ZCE olsun........ Edebiyat i�in Edebiyat... KATILINIZ, YAZINIZ, PAYLA�INIZ...

Edebiyat At�lyesi Y�netmeninden

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

" Ya �mitsizsiniz, ya da �mit sizsiniz /  Ya �aresizsiniz, ya da �are sizsiniz "  Beh�et NECAT�G�L

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�' n�n ama�lar�: Her t�rl� kirlenmenin gittik�e artt��� g�n�m�zde yabanc�la�mak kavram� da g�ndemdeki yerini almaktad�r. Sahip olduklar�m�z� koruyarak geli�memizi ve ilerlememizi sa�layacak olan Edebiyat, ender s���naklar�m�zdan biridir. Bu s���nakta ge�mi�i,  i�inde bulundu�umuz an�, gelece�i, �zerinize kir s��ratmadan ya�atacak olan yine Edebiyatt�r. Edebiyatta yabanc� yoktur; her �ey ve herkes tan�d�k, hepsi s�cac�k ve size yak�nd�r. �nsanlar, olaylar, yerler farkl� olsa da ya�ananlar ayn� ve hepsi sizden birer par�ad�r.

komedi Oyk� Bulvar� trajedi

 

Par�alar birleşir sizi yapar; siz de Edebiyat yaparsınız. Edebiyatı edebiyat yapan da sizlersiniz. O halde bu sitenin ismi SiZ olmal�yd�. Logomuzda insan� simgeleyen i � yi k���k yapt�k. �nemini vurgulaman�n yan� s�ra, S�Z� in yan�nda  " sen "  in ne kadar k���k kald���n�, payla�man�n �retimde ne kadar b�y�k �nem ta��d���n� anlatmak istedik.

 

 

 

K��e Yaz�lar� Caddesi

 

Enstit� anlay��� olmalıydı! Enstit�n�n s�ylenişindeki hazzından başlayarak, mezuniyetinden sonra da bir �m�r boyu devam eden birleştirici, aidiyet duygusuyla dolu, arı, d�r�st, akıllı vatansever, �ağı yakalamış ve onu aşmaya �alışan, gen�lerine değer veren ve onlara sevgiyle bakan, yaşlılarına saygı dolu sevecenlikle bağlı ve onları koruyan, her daim tertemiz, aydınlık, bahar kokulu reng�renk �i�ekli bah�esinin cıvıl cıvıl atmosferini yudumlayarak dolaşmalıydınız. �a�lar boyunca �lkelerdeki enstit�ler, AT�LYELER�NDE,  ya�am�n t�m dallar�na ismini onurla yazd�rm�� EN DE�ERL� OLARAK ANILANLARINI yeti�tirdiler.

 

 

 

� �imdilik � kayd�yla sadece edebiyat at�lyemiz var.

Hi�bir ticari kaygımız yok; ��nk� ticaretle bir ilgimiz yok� Hi�bir siyasi kaygımız yok; ��nk� siyasetle bir ilgimiz yok.

 

 

 

Kaygılarımız var doğal olarak� Onun i�in g�n�ll� olarak soyunduk bu paylaşıma. İ�imizdeki haykırışın T�rk�e' mizin do�ru ve iyi bilinip do�ru ve iyi kullan�lmas�, b�yle kullananlar�n say�s�n�n artmas� ve EDEBİYAT İ�İN EDEBİYAT olmas� bizi �ok rahatlat�yor.

 

 

Anadiline egemen, onu l�yıkıyla kullanan ve ATALARININ mirasına sahip �ıkan sağlıklı bir toplum, iyi yetişmiş ve

verimli, d�nyaca payla��lan yazarlar, yaşamın g��l�klerine ve g�nl�k sıkıntılara set vuracak paylaşımlar, yeni

kurulacak ve s�reklilik �zelli�i kazanacak dostlukların uyumlu dansı biz edebiyatı sevenlerin ulaşmak istediği hedef olmalıdır.

 

 

 

 

 

 

T�m g�c�m�zle a��l��� �ne almaya �al���yoruz.

Edebiyat� edebiyat i�in g�ren dostlar�m�z�n okuyucu olarak ve/veya yazar, �air olarak yan�m�zda, Enstit�m�zde yer almas�n� istiyoruz. Edebiyat�n reng�renk, duygularla dolu, do�an�n sesleriyle bezenmi�, m�zikli �rma��nda beraberce gezinelim, y�zelim, yeniden do�al�m.. Sizler, SiZ� i ya�atas�n�z istiyoruz�

SİZİN sitenizin nasıl olması gerektiğini en iyi SiZ bilirsiniz. �nerilerinizi bekliyoruz.KONUK defteriniz aşağıdadır. Sayfalarını karıştırabilir ve doldurabilirsiniz. Edebiyat At�lyesine girmek i�in sol en a�a��daki kitap resmine veya yukar�daki kitap resmine gidiniz. Yap�tlar�n�z� g�ndermek i�in Edebiyat At�lyesi sayfas�nda edebiyat dallar� alt�ndaki adresi kullanabilirsiniz. Yine ayn� adresi, Duyguyo�uranlar�m�za ( Yazarlar�m�za, �airlerimize ) veya bir Yap�t hakk�ndaki olumlu veya olumsuz d���ncelerinizi bildirmek istedi�inizde, ele�tirmek istedi�inizde kullanabilirsiniz. Yap�tlar�n ve Duyguyo�uranlar�m�z�n ODA MARMARA' da kendi aralar�nda topl�n�p iki �ift l�f�n belini k�rd�klar� toplant�lara kat�lmak isterseniz sayfa diplerindeki Y harflerine gidiniz. Haberleri, il�nlar�, duyurular� ka��rmak istemezseniz,  hac�yatmaz megafon resmine gidiniz. Sona erdi�i zaman m�zi�i tekrar dinlemek i�in sayfa alt�ndaki, valse kendini kapt�rm�� notalara veya sayfa ba��ndaki refresh/yenile d��mesine gidiniz. Sayfada �al��an bir �ey olmad��� zaman ayn�s�n� yap�n�z. Edebiyat At�lyesi Y�netmeninden keyifli yaz�lar, yap�tlar, sergiler, m�zeler ve gidilmesi, g�r�lmesi gereken yerler ve tad�lmas� gereken lezzetli �neriler i�in Edebiyat At�lyesine gidiniz. Sayfa diplerinde her iki k��edeki yol g�sterici Deniz fenerine giderek SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�' n�n tamam�n� dola�abilirsiniz. D�nyan�n t�m �ehirlerindeki hava durumunu  ve bilmedi�imiz meteoroloji bilgilerini ��renmek i�in k�lavuzunuz sol alt k��ededir. Enstit�' de dola��rken, yazarken, okurken SiZlere e�lik etmesi i�in a�a��daki �ubuktan Radyo' yu a�abilirsiniz. FORUM i�in bir alt sat�rda bulunan linki t�klayarak grubumuza �ye olabilirsiniz.

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat  edebiyat toplulu�u

Ziyaretinizle bizi onurland�rd�n�z. Elinize ve g�z�n�ze sa�l�k. En iyiye, en g�zele, en temize SiZlerle� Sayg�lar�m�z ile,

                 KONUK DEFTER�N�Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiZleri EDEB�YAT AT�LYES� PAZARTES� �ALI�MALARINA DAVET ED�YORUZ. AYRINTILAR ���N KAYAN YAZININ �ZER�NE TIKLAYINIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Bir Sonraki Yap�t

Edebiyat At�lyesi Girisi S�zluk

�mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t

 Teknik aksakl�g� bildiriniz ...Teknik bir aksakl��� bildirmek  i�in g�rd���n�z yerde �st�ne t�klat�n�z. Te�ekk�r ederiz.

T�rkce veya di�er bir dil yan�lg�s�n� bildiriniz  ...T�RK�E  veya di�er bir dil yan�lg�s�n�/yan�lg�lar�n� bildirmek i�in g�rd���n�z yerde �st�ne t�klat�n�z. Te�ekk�r ederiz.

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat ' n� ziyaretinizle onurland�rd���n�z s�re i�erisinde kar��la�abilece�iniz olas� teknik aksakl�klar ve T�rk�e' de veya di�er bir dilde istenmeden yap�labilecek yan�lg�lar i�in �z�r dileriz. D�zeltilmesi i�in ivedilikle, teknik aksakl�klar� At�lyeler Teknik Y�netmenimize ve T�rk�e veya di�er bir dil yan�lg�lar�n� Edebiyat At�lyesi Y�netmenimize iletmenizi rica ederiz.

       

KAMPANYALAR " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

KAMPANYALAR

" ��RETMEN' E B�R �ANS TANI " S�REKL� E��T�M KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

KAMPANYALAR

 

 

 

 

 

 

 

webservis