wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

�al��kan�n tembellik yapmaya daha �ok zaman� vard�r. �ngiliz atas�z�. G�nderen: YunusBir

�ana��n�zda ne varsa ka����n�za o ��kar. T�rk atas�z�. G�nderen: YunusBir

atal ka��k yere batmaz. ( Bir i�te birden �ok s�z sahibi olmaz ) Anadolu y�resi. G�nderen: Onur KASA

�eki�ilmeyince, peki�ilmez. ( Sa�lam sonu� i�in kar��t fikirlerin �arp��mas� gereklidir ) T�rk Atas�z� G�nderen: Talat KUSU

evirmen ihanet edendir. ( �evirmene g�ven olmaz )  ( Traduttore traditore ) �talyan Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

ingene ( Abdal ) d���nden, �ocuk oyundan usanmaz. ( Herkes sevdi�i i�i, tabiat�na uygun olan�... ) Trakya y�resi, Gn: Alp ARPAD

�oban ne yesin ki, k�pe�ine yedirsin! Bing�l y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

�ocu�u i�e sal, ard�nca sen var! Bat� Anadolu y�resi. G�nderen: Onur KASA

�ok ya�amak i�in az yiyiniz, �ok i�iniz. Alman Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t