wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

G

Garip kim? Yol bilmeyen! Kastamonu y�resi. G�nderen: Cem�l UZUN

Gecenin en karanl�k saati sabaha kar�� olur. �ngiliz Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Ge�imsize dokuz koca, cahile dokuz hoca azd�r. T�rk Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Ger�ek bir gemi, asla batmaz. (  A real ship, never sinks  ) Amerikan Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Gizlilik yi�idin kalesidir. Anadolu y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

G�n yufka yerinden delinir. Anadolu y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

G�n�l umdu�undan bekler, umdu�una k�ser. Anadolu y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

G�l�msemeyi unutan insan yenik say�l�r. T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

G�nde bir elma doktoru sizden uzak tutar. (  An apple a day keeps doctor away  ) �ngiliz Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

 

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t