wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
    SiZedebiyat                                     ATAS�Z� nehri

Dere kenarına oturmuş bilge, y�reği kavrulmuş; suya iki damla g�zyaşı d�km�ş, suya yazmış acısını, deneyimini, iyi niyetini. Dere akmış akmış, �tekilerle birleşmiş, �oğalmışlar, sonunda ırmak olmuş, nehir olmuşlar... Kimisi boş yere bakar dururmuş nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar �ıkarırmış nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarmış...

SEVMEDİĞİM Atas�zleri Atas�zleri A Atas�zleri B Atas�zleri C Atas�zleri Atas�zleri D
Atas�zleri E Atas�zleri F Atas�zleri G Atas�zleri H Atas�zler I Atas�zleri İ
Atas�zleri J Atas�zleri K Atas�zleri L Atas�zler M Atas�zleri N Atas�zleri O
Atas�zleri Atas�zleri P Atas�zleri R Atas�zleri S Atas�zleri Ş Atas�zleri T
Atas�zleri U Atas�zleri Atas�zleri V Atas�zleri Y Atas�zleri Z Atas�zleri Kaynakları
 

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yapıtlarınızı
sizedebiyat@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz. İletişim adresi olarak, sizedebiyat@yahoo.com adresini kullanmanızı rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallarına ve uluslararası kanunlara saygılıdır. Bu y�zden uluslararası Telif Haklarına b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yapıtların �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat, AMA�LARINDA da �ZENLE belirttiği �zere g�zel T�RK�E' MİZİN iyi bilinip, iyi kullanılmasını ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanların paylaşımını AMA� edinen G�N�LL� bir anlamdır. Bir geliri de s�z konusu değildir. Bu y�zden, yapıtlarının yayınlanmasını isteyen paylaşımcılar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yapıtlarını yayınlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaksızın yayınlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Yayınlanmak �zere g�nderilen yapıtların sorumluluğu, tamameng�nderene / telif hakkı sahibine / yazarına aittir. Yayınlanmak �zere g�nderilen yapıtların yayınlanacağı garantisi yoktur. Kalemk�r onayını almamış yapıtlar yayınlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyiliği başlıca kriterlerdir. Asıl olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yapıtlarını yayınlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalarının d�zeltilmesini de kabul etmiş sayılırlar. G�rd�ğ�n�z T�rk�e hataları i�in bizi hemen uyarınız. Site yapım ve deneme aşamasındadır. Yasal haklar daha sonra gerektiği bi�imde a�ıklanacaktır. Sayfa diplerindeki Telif Hakkı Kanununu okuyunuz. Okuyucuların da t�m haklara saygı g�stermesi gereklidir. Telif hakkı kullanmak isteyen m�racaatların herhangi bir SiZedebiyat adresine yapılması yeterlidir. Telif hakkı sahibinin m�racaatla iletişime ge�mesini sağlayacağız.

           FORUM i�in:

 Katılmak i�in l�tfen tıklayınız / SiZedebiyat edebiyat topluluğu

                             

Bir Onceki Yapıt Teknik Aksaklık Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Diğer Bir Dil Yanılgısını Bildiriniz S�zl�k Telif Hakları Kanunu İmla Kılavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDENİZ ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yapıt