wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

O

O�ru �yle ba��rd� ki do�runun ba�r� �atlad�. ( Su�u ba�kas�na atmak ) Azerbaycan Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

O�ul babas�ndan iyi olmazsa, ikisi de ba�ar�s�zl��a u�ram�� demektir. �in Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

O�ul var, para ne gerek! O�ul var, para ne gerek? Mut, Mersin y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Oyun bitti�inde �ah da Piyon da ayn� kutuya girer. �talyan Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

 

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t