wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

S

Sevgi dolu bir kelime en so�uk g�nde bile insan� �s�tabilir. Japon Atas�z�.  G�nderen: Alp ARPAD

Sipahiler z���rtleyince eski defterleri kar��t�r�rlar. �stanbul y�resi G�nderen: Alp ARPAD

Sis yelpaze ile da��t�lmaz. Japon Atas�z�. G�nderen: Fatma �ZD�REK

Sofran�n alt�nda besmele, �st�nde ��k�r vard�r. Sivas y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Su�u gelin etmi�ler, kimse g�vey girmemi�.  Anadolu y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Susan a��z konu�an a�z� yener. T�rkmen Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t