wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

T

Tabak m�s�n, it b.kuna muhta�s�n. T�rk Atas�z�. G�nderen: Seda KAYAN

Kayna�� i�in kayan yaz�n�n �st�ne t�klay�n�zTencere yuvarland� kapa��n� buldu.  G�nderen:Edip G�KHAN Kayna�� i�in kayan yaz�n�n �st�ne t�klay�n�zTembel �rgat ak�ama do�ru gayrete gelir. Erzincan y�resi.G�nderen: Alp ARPAD

Tilkiye tavuk sever misin demi�ler; g�ld�rmeyin demi�. Kayseri y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

T�rk gibi ba�la, �ngiliz gibi bitir! ( T�rk gibi �abuk ve do�ru karar� ver; �ngiliz gibi muhakkak bitir ) G�nderen: Alp ARPAD

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t