wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

Y

Yalanlarla ilerleyebilirsin ama oradan geri d�nemezsin! Rus Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Yaln�zca bir aptal suyun derinli�ini iki aya��yla �l�er. Afrika Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Yapt���n i� bize, belledi�in i� sana. Sivas y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Yasalar�n uygulamas�, onlar�n yap�lmas�ndan daha zordur. Thomas JEFFERSON, G�nderen: Alp ARPAD

Yazanla okuyan her zaman kazan�r. �orum y�resi. G�nderen:: H�seyin TUTA�

Yaz�k olmu� atlasa, yamalanm�� yalaza. Bursa y�resi. G�nderen: Birg�l ERCAN

Yedi kez �l�, bir kez bi�. ( Sem raz pomer, odin raz otrec ) Rus Atas�z�. G�nderen: Ali ��R

Ye�enim! Bende yalan bitti, sen yemine ba�la. Kayseri y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Yeldir elek, yeldir sa�, elim hamur, karn�m a�: ( Emek verip kar��l���n� bulamamak ) G�nderen: Birg�l ERCAN

Yemekten sonra ya k�rk ad�m atmal�, ya da s�rt�st� yatmal�. T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Y�lan bile topra�� g�d�yla ( diliyle ) yalam��, bitmesin diye! ( Tutumlu ol ) Sivas y�resi. G�nderen: Birg�l ERCAN

Yiyelim, i�elim; kalk, giyinip gezelim: ( Olumlu / Olumsuz ruh halini belirtmek i�in ) �zmir y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Y�zeyde hazine bulamazs�n�z. Frans�z Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Y�re�inde ye�il bir dal saklarsan, �ark� s�yleyen ku� gelecektir. �in Atas�z�.  G�nderen: Alp ARPAD

 

 

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t