wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

B�LMECE ini

A - Z

YANITLARI ��RENMEK ���N BURAYA TIKLAYINIZ

A

A�z� var, dili yok; derisi var, eti yok; nefesi var, can� yok... G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

Arpad�r d���, t�kenmez i�i, s�yleyemez derdini, dayanakt�r t�rl� i�lerde, bazen bir yere gitmez, �o�u kez k�zd�r�r seni beni ama �ok g�zeldir g�z�... G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

B

Ben giderim o gider, ben dururum o durur, suya batmaz �slanmaz, yerde yatsa �slanmaz, hi�bir zaman uslanmaz... G�n: Alp ARPAD

Buhar� ��kar lokomotifimin, d�md�z yapar durdu�u yerin. .. G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

D

Dal �st�nde kilitli sand�k...  G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

D��� kat�k, i�i k�t�k. G�nderen: Hami� HAN�M��

G

G�m��ten tencere, g�kte a��k pencere.  G�nderen: Merih S�ZERELL�

�ime ne�e d��er, o da sessizce �at�ya �al�ya d��er.  G�nderen: Alp ARPAD

K

Kar��dan bakt�m ta�, yan�na geldim y�r�yen ev, bana bakt� upuzun bir ba�. G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

K�rm�z� benekli hamal kendini zor ta��r, insanlara ne�e, bahar, umut  ta��r... Doktor Halis Refik AKBABA

L

L�stik gibi uzan�r, b�rak�nca k�vran�r.  G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

 

YANITLARI ��RENMEK ���N BURAYA TIKLAYINIZ

M

Mantosu ye�il astar� k�rm�z�, d��mesi kara,  i�inden bal aka?   G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

 

N

Ne a�z� var ne dili, konu�ur insan gibi. G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

Ne el gerek ne ayak, duvarda gezer sa�ak sa�ak. G�nderen: Merih S�ZERELL�

�p benim aln�ma, ��p senin aln�na. G�nderen: Merih S�ZERELL�

T

Terazi k�l�kl�, bin delikli... G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

U

Uzad�k�a k�sal�r, bu nedir? G�nderen: Alp ARPAD

Uzaktan bakt�m benekli, yan�na vard�m ki ak kubbeli: G�nderen: Alp ARPAD

Uzun uzun gider, o�lu k�z� d�z gider. G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

Y

Ye�il bir dire�im var, d��� t�yl� huylu, i�i bilye bilye, aferin bunu bilene...    G�nderen: Alp ARPAD

Yuvarla��z alt�n, g�m�� platin; kollarda yediemin... G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

          YANITLARI ��RENMEK ���N BURAYA TIKLAYINIZ    

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t