wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Ahmet Ar�han ER�ZDEN

Kendi Kaleminden: Merhaba, Ad�m Ar�han. 8 ya��nday�m. Do�um g�n�m 16 Mart.  Okulumun ad� Yayla �lk��retim Okulu. �nternette gezinti yapmay� �ok severim. Uzun s�re ayn� �eyi yapmay� pek sevmem. Grup benim �ok ilgimi �ekiyor. Ayn� zamanda �ok da seviyorum.  Grubun ismini bile �ok sevdim! Herkese sevgilerimi yollar�m! 20.09.2004

Sevgili Ahmet Ar�han ER�ZDEN, �iir ��kmaz�' na dalan ilk �iirinin ard�ndan, Fantastik gemisiyle olan bu ilk yolculu�unu kutluyorum. Bir t�rl� d�zene sokamad���m gece uykular�m konusunda, bu UYKU �LACI �nerinin bu ilk dozunu hemen bu gece deneyece�im. J Ola ki ba�ar�l� olamazsam, devam�n� bir an �nce g�nder ki tedavi yar�m kalmas�n. J, Ye�im ESEMEN, Monday, March 28, 2005 7:54 PM

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa