wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Attil� DO�RUER

Kendi Kaleminden: 1950 do�umlu Makine Y�ksek M�hendisi olarak kamu ve �zel sekt�rde otuz y�l �al��t�ktan sonra emekli olmu� evli yirmi alt� ya��nda matematik�i bir o�lu olan ki�iyim. Ya�l� boya resimle ve edebiyatla amat�r olarak u�ra�maktay�m. Ayn� alanda u�ra��lar� olan ki�ilerle g�r��me ihtiyac�m nedeniyle �ye olmak istedim. Birbirimize katk� sa�layabilece�imiz �eyler mutlaka olaca�� inanc�nday�m. 01.07.2006 

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa