wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Ayla �ZG�

 

 

 

Kendi Kaleminden: �anakkale ilinin, peyniriyle �nl� il�esi Ezine' de do�dum. O topraklar i�in �ehit olmu� b�y�k dedemin torunuyum. Atat�rk ilkelerine ba�l� bir Anadolu kad�n�y�m. Birisi k�z di�eri erkek iki �ocuk annesiyim. Gazeteciyim. Yazar ya da �air olabilir miyim bilmiyorum. Bildi�im tek �ey, edebiyat�n her dal�na olan b�y�k a�k�m. Her yaz� yazd���mda ya da duygular�m� karalad���m �iir denemelerimde, ayaklar�m yerden kesiliyor. Sevda topra��nda filizlenen a�a� olup meyve verecek eserlerime imza atmay� hedeflemekteyim. Sayg� dolu sevgilerimle SiZedebiyat ailesine ve herkese merhaba diyorum...


Ayla Han�m merhaba, sizi ve �abalar�n�z� tan�maktan mutluyum. �iirlerinizde anlatmaya �al��t�klar�n�z� bazen �z�lerek, bazen ne�eyle, bazen ilgiyle izliyorum. Zaten b�yle olmas� gerekmez mi? Bu da amac�n�za ula�t���n�z� g�steriyor bence. �uras� bir ger�ek ki S
iZedebiyat' a renk getirdiniz. En iyilerle kal�n. Alp ARPAD, 05.01.2011, 23:56 

 

 

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa