wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

BER�L

Kendi Kaleminden: Ben Buket Akkaya. Ak�ehir do�umluyum. Nasrettin Hoca'n�n torunu,  :) . Dokuz Eyl�l �niversitesi, G�zel Sanatlar Fak�ltesi Tiyatro Ana Sanat Dal� Sahne Tasar�m� B�l�m�nden mezun oldum.( 1983 ) Ayn� y�l �zmir Devlet Tiyatrosu' nda Dekorat�r / Kost�m Kreat�r� olarak g�reve ba�lad�m. Bir s�re S�leyman Demirel �niversitesi G�zel Sanatlar fak�ltesi Tiyatro B�l�m�nde tasar�m dersleri verdim. 1996 / 2003  Suluboya, ya�l�boya kil �al��malar�mla ki�isel ve karma sergilere kat�ld�m. Yazma ser�venim ilk okul y�llar�nda  H�rriyet gazetesi �ocuk sayfas�na yazmaya �al��t���m resimli �yk�lerle ba�lad�, g�nl�kler ve an� yaz�lar�yla s�rd�.

�imdi �yk�lerle yazma ser�venim devam ediyor. Yazmay� �ok seviyorum. Yazarak ve �izerek kendimi daha iyi ifade etti�imi d���n�yorum. Payla��m�n bize �ok �eyler kataca��na inand���m i�in size kat�ld�m. �ok mutluyum. Sevgiler sayg�lar,  :)))

 

 

 

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa