wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Doktor Halis Refik AKBABA

Kendi Kaleminden: Y�ksek Y�rek Ac�lar� ve Y�rek Zenginli�i b�l�m� mezunuyum. Ka� mezunuyum, �fff, �ok olmu�. Ben mezun olurken modern matematik yoktu. Kl�sik matematik vard�. Sanki moderni de kl�sik de�il mi? �u anda �zel Benim �niversitesi, Y�ksek Y�rek Ac�lar� ve Y�rek Zenginli�i B�l�m� Anabilim Dal� Ba�kanl��� g�revinde bulunmaktay�m. Bana k�saca Doktor Halis Refik AKBABA diyebilirsiniz. Halis' in, Refik' in, Akbaba' n�n ne anlama geldi�ini sonra s�ylerim. Ya da s�zl��e bak�n. Sayg�larla kal�n. 

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa