wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

G�kt�rk DEM�REL

Kendi Kaleminden: K���k ya�ta ba�lad���m yaz� yazma ser�veninde arkamda hep unutulanlar ve kaybolanlar b�rakt�m... Art�k hi�bir �ey unutulmuyor ve kaybolmuyor. Hem �ok mutluyum hem de m�te�ekkir. Umar�m yaz�lar�m sevilir ve mutlulu�unuzda pay sahibi olurum...

Sn. G�kt�rk Demirel, " Gemiler " iniz �ok g�zel olmu�. Elleriniz dert g�rmesin... Sevgi ve sayg�lar�mla... :) Sibel ER�ZDEN, Mon Oct 25, 2004 6:00 pm

Ta��yorum: Be�endim, eline sa�l�k arkada��m. Dostlukla ve sevgiyle kal. Nida, Mon Jul 25, 2005  5:14 pm

�ok sevgili grupda��m, sevgili duyguyo�uran G�kt�rk bey,  ellerinize sa�l�k. Ge�i� Mevsimi adl� yap�t�n�z� okudum. B�t�n yap�tlar�n�z gibi ama art� olarak daha bir farkl� ola�an�st� ��TENL�K ta��yan bir yaz� ve �ok ho�, �ok g�zel.... Tanr�m bizleri yazmaktan al�koymas�n. Sevgilerimle ve esenlik dileklerimle, Alp ARPAD, Duyguyo�uran, Kalemk�r, SiZedebiyat, 13.09.2005, 15:58 

                        

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa