wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

�cl�l G�NAYDIN

Kendi Kaleminden: 1958 Denizli do�umluyum. 1979 da Ege �niversitesi, Tekstil Fak�ltesinden mezun oldum. 20 y�l �al��ma hayat�m� tamamlad�ktan sonra 2000 y�l�nda emekli oldum. Denizli, Bursa, �zmir, Yalova, Gaziantep �ehirlerinde oturdum. S�n�f arkada��mla evliyim. Ayni okulu bitirmek �zere bir o�lum var. Aran�za kat�lmaktan mutluyum. SiZlere sevgi ve sayg�lar�mla.

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa