wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Kibele

Kendi Kaleminden:  "...durdurun t�m saatleri, yok olu�um �imdi zaman / ne bir ova var i�imde art�k, ne de bir kumsal...  ne ben o k�lkedisiyim / ne de mutlu biter bu masal.." anlat�lmayan her masal�n yaln�zl���, kocam�� d�nyan�n arma�an�d�r asl�nda. Sizin arma�an�n�z nedir?

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa