wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

 

Mehmet UHR�

Kendi Kaleminden: Merhaba, �zmir 1964 Do�umluyum. Ege �niversitesi T�p Fak�ltesinden 1987 y�l�nda mezun oldum. Halen �stanbul Bak�rk�y Devlet Hastanesinde patoloji uzman� olarak g�rev yapmaktay�m. Hastanenin Kanser Erken tan� ve E�itim Merkezi direkt�rl���n� y�r�t�yorum. �stanbul �l Kanser Kontrol Koordinat�r�y�m. Evliyim ve bir k�z �ocu�u babas�y�m.

Ba�ka G�ld�nya'  lar�n pisi pisine �ld�r�lmemesi, geri kalm�� beyinlerin uygarla�abilmesi umuduyla... Sema, Thu, 6 Apr 2006 21:22:40 -0700 (PDT)

Mail kutuma b�le bir �ey gelince sinemac� akl�yla s�per bi �ey bekliyordum... Benzerleri yaz�lm��, yap�lm�� �eylerin ne yazana ne de okuyana faydas� yok... S�radan bir yaz�... Murat Se�ilmi�... Wed, 10 May 2006 14:10:56 -0700 (PDT)

Say�n Mehmet UHR� Bey, �yk�lerinizi okuyorum. �ok ho�uma gidiyor. Sizi kutlar�m. Elinize sa�l�k. Attila DOGRUER,  Tue, 30 May 2006 14:21:11 -0700 (PDT)

Say�n Mehmet Uhri, her �yk�n�z� ayr� bir keyifle okuyorum. S�zc�kleriniz yal�n, anlat�m�n�z duru. Yakla��mlar�n�z daima insani... S�slemek i�in ne zorlama bir s�z ne yapmac�k bir davran��... Y�re�iniz ve elleriniz dert g�rmesin. Sayg�lar�mla, Fatma �ZD�REK, Tue, 5 Jun 2007 07:25:56 -0700 (PDT)

Say�n Mehmet Uhri' ye; Sadece yurt d���na gidenler mi, diye d���nelim bir kez. Yurt i�inde bile standartlar d���na ��kamay�p, d�rt mevsimin ya�and��� yerlerde, iklime uyamayan bir s�r� bitki var. G��ler, yoksulluk, i� imk�nlar�n�n k�s�tl�l���, k�f kokan mini seralar i�ine hapsediyor bireyleri. �ocuklar bazen hi� a�madan soluyor.... Bu i�ten yaz�n�z ve duyarl� g�zleminiz �yle anlaml� ki....T�lay 5 Jun 2007 23:28:38 -0700 (PDT)

Merhaba Mehmet Bey, " Lizbon A��t� " adl� an�n�z� okudum az �nce; �ok etkilendim, �ok be�endim. Tebrik etmek istedim, y�re�inize sa�l�k. Sevgiler, Kaan KARAKU�, Thursday, January 29, 2009 4:07 PM

 

 

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa