wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Su �A�LAR

Kendi Kaleminden: Bo�az�n Anadolu yakas�nda denizle, do�ayla i� i�e b�y�d�m. Hep su g�ren mek�nlarda ya�ad�m; suya tutkunum! Hayata, m�zi�e, sanata, eskiye, yarat�c�l��a tutkunum! Konu�arak anlatamad�klar�m� yazarak daha rahat ifade etti�imi d���n�rd�m. Bir k��ede duygular� d���nceleri payla�acak olmak hayat�ma �i�ekli bir pencere a��yor; bu y�zden mutluyum...

 

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa