wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Tuna BA�AR

Kendi Kaleminden:  1985 y�l�n�n so�uk bir Ocak sabah�nda g�zlerimi d�nyaya a�m���m. Ailem bana Mustafa ismini uygun g�rm��, fakat ben bilin�lenmeye ilk ba�lad���m g�nden itibaren, s�radanl�ktan ve s�radan isimlerden s�k�ld���m i�in, �ocukluktan beri sempati duydu�um � Tuna � ismini kullanmaya karar verdim. Sonuna ekledi�im � Ba�ar � ise K�r�at Ba�ar�a olan hayranl���mdan ileri geliyor. �lk ve orta ��renimimi �zmir� de tamamlad�ktan sonra 2002 y�l�nda t�p e�itimi i�in, 17 y�l kald���m �zmir� den Afyonkarahisar� a geldim. �zmir gibi sosyal bir �ehirden Afyonkarahisar gibi kendi halinde, k���k bir �ehre gelmem i�ime kapanmama ve kitaplara ba�lanmama sebep oldu. Bu i�ine kapan�k durumun son bulmas� i�in 2004 y�l�n�n son �eyre�iyle birlikte, � Tuna Ba�ar � ismiyle, Yahoo gruplarda � �zmirli G�z�yle � ba�l��� alt�nda yaz�lar yazmaya ba�lad�m. Halen bu yaz�lar�ma devam etmekteyim. Ayn� zamanda da Afyon Kocatepe Haber sitesinin de k�lt�r-sanat edit�rl���n� yapmaktay�m. Yaz�lar�m ve �iirsel karalamalar�m Ada, BH Sanat, Gen� Hayat, Ka�ak Yay�n, Lacivert Sanat E-Dergi, Mor Taka gibi dergilerde yay�nland�.
 

 

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa