wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

YunusBir

Kendi Kaleminden: Bazen co�uyor insan. Milletimizin y�zde y�z onu �air ya hani, benim de �iir yazmama k�zmazs�n�z umar�m. ��imden geldik�e yazaca��m. Bir iki ki�i be�enirse, onlarla avunaca��m. �imdilik bu kadar. Belki ileride daha da anlat�r�m. Sevgiler, sayg�lar.  

Bir dosttan merhaba. SiZedebiyat sitesinin bunca geli�mi� olmas�na �ok sevindim. �ok sevdi�im bir arkada��mla �iirlerini okuduk ve �ok be�endik. Almila & Ayhan 24.11.2003, 15:55

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa