wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Yakup Dede

Kendi Kaleminden: Ben bir garip dedeyim. Ya�lanmaz bir haldeyim.  Nedeyim, nedeyim? �urda kendimize ortam yarat�yoruz i�te. E�lenelim, g�lelim, hayat k�sa... Hadi bakal�m haybeciler, t�ketici olmay�n hep... Be�enilerinizi yollay�n, ele�tirilerinizi yollay�n.... Biraz �retin yani... Sonras� m�, �aylar firmadan, i�elim durmadan, bardaklar� k�rmadan. Kendinize iyi bak�n.

 �pt�mm.. Hadi bay...Siyuea.. ( bilmeyenler i�in: see you later on )

Dedeniz Anahtar Yakup

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa