wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Tuba BALTALAR

U�UYORUM

Caddeleri  g�ne�i az g�ren bir �lkedeyim simdi.  Kar�n ve ya�murun dinmedi�i so�uk bir �lke. Ne zaman sabahlar� penceremde g�ne� ile uyansam, o g�n t�m d�nyam ���ldar ve g�z�m�n g�rd��� her yani ���k kaplar. Bu g�n penceremde g�ne�, i�im ���ld�yor ona bak�nca.

D��ar�daki insanlar ay�i�ekleri gibi g�ne�e d�nm��ler y�zlerini. G�ne�i g�ren banklara bu g�n ra�bet var. Park�n ���kl� yerleri c�v�l c�v�l bir bayram yeri havas�ndayken, g�lgelik k�s�mlar� �ss�z ve bombo�. Bahara duyulan �zlem bir ku�un na�meleri ile dile geliyor; y�re�ime incecik s�z�yor bu c�v�lt�. Ufak bir �ocuk ' b�rak bahar gelsin ' adl� �ark�y� seslendiriyor, kocaman ad�mlarla y�r�d��� caddede. B�rak bahar gelsin!

Bu s�rada ders program�ma tak�l�yor g�z�m. Kitaplar�m hi� a��lmadan, �ylece duruyor masam�n �zerinde; bu baharda ��renci olmak ve kitap da�lar�n�n aras�nda yitip gitmek korkutuyor g�z�m�. Bir ka� hafta sonras� i�in s�nav tarihleri masam�n bir kenar�na not edilmi�. Bu ka��ttan gemi yapmak istiyorum; kocaman bir denizde sal�n���n� seyretmek arzusuyla ya da meltemli bir havada u�up giden bir u�ak. Masmavi g�ky�z�nde u�up giderken u�a��m, � ke�ke i�inde olsayd�m � iste�ine d�n�yor her �ark�.

�yle i�ten oluyor ki  bu arzum, masmavi bir g�ky�z�ndeyim; heyy u�uyorum...

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 26. hafta, 21.03.2005 / 27.03.2005, konusu: " ETRAFINIZA B�R G�Z ATIN, ��MD� G�RD�KLER�N�Z� YAZIN "  

:  Tuba BALTALAR,  Viyana, 22. Mart 2005, Sal�, 17:32                                                                     di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t