wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: G�kt�rk DEM�REL

ONLAR

 

Onlar, ne oldu�unu bilmeden ��kt���m�z bu yolda ilk g�nden beri bizimle birlikteler. �lk ad�m�m�z ilk g�zya��m�z, ilk heyecanlar�m�z ve di�erleri bize onlardan birer hat�ra... Onlar bazen s���nd���m�z bir liman, kayboldu�umuzda yol g�stericimiz, sanki omzumuzda dola��p bizi koruyan il�hi bir g�� gibiler.. Bize erdemli olmay� ��reten de onlar, payla�may� da... Onlar sanki i�g�d�sel olarak her hareketlerini bizim iyili�imiz i�in yapmaya programl�lar.. Onlar; hayatta en b�y�k ac�lar� tadarken, en b�y�k yenilgileri ya�ad���m�z zaman dahi bize �nemli oldu�umuzu hissettirenler.. Onlar, kar��l�ks�z sevginin yery�z�ndeki tek kayna��... Onlar, de�eri kaybedince daha da �ok ortaya ��kan ama kaybetmekten en �ok korktu�umuz, hayattaki en �nemli kimsemiz... 

Onlar annelerimiz...

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 47. hafta, 15.08.2005 - 21.08.2005 haftan�n konusu: " KORKULARIMIZ " �zerine

: G�kt�rk DEM�REL,   Ankara, 19.08 2005, 20:21                                                                   di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t