wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
    SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�     edebiyat at�lyesi y�netmeninden

 

EAY' nin �nerileri Bunlar� OKUYUNUZ Bunlar� SEYRED�N�Z Bunlar� GEZ�N�Z Bun.. Z�YARET ED�N�Z Bunlar� TADINIZ
Ocak 2003 Bunlara KATILINIZ �ubat 2003 Bunlar� TADINIZ Mart 2003 Tekrar�n� �STEY�N�Z
Nisan 2003 �nternete kat�ld�k!... May�s 2003 1. ay�m�z Haziran 2003 2. ay�m�z
Temmuz2003 3. ay�m�z A�ustos 2003 SiZ'e �lk Kez Yazarken.. Eyl�l 2003 Seni Seviyorum Eyl�l
Ekim 2003 Her Ekim' de... Kas�m 2003 Derin Sayg�lar�m,.. Aral�k 2003 Aralayal�m m�...
Ocak 2004 Yava� ama keyifli ad�m. �ubat 2004 Art�k Yaz�yoruz Mart 2004 Duygu Sarho�u Bir Bahar
Nisan 2004 �lk, tek ve en b�y�k �o May�s 2004 Ey T�rk Gen�li�i! Haziran 2004 Haziranlar Ayakta Tutar
Temmuz 2004 ��z�m ve G�rev A�ustos 2004 �mitsizseniz, �mit Sizsi Eyl�l 2004 Umut Dolu Bir A��l��
Ekim 2004 Her Ekim' de... Kas�m 2004 Derin Sayg�lar�m,.. Aral�k 2004 Aral�ks�z
Ocak 2005 Zengin Ya�amak �ubat 2005 K�st�m, Oynam�yorum Mart 2005 Allaha�smarlad�k
Nisan 2005 �lk, Tek ve En B�y�k �o May�s 2005 Ey T�rk Gen�li�i! Haziran 2005 �ok Farkl� Bir G�rev
Temmuz 2005 Uzaktan Yapabildi�im A�ustos 2005 B�y�k Zafer Eyl�l 2005 Hacker' a �vg�
Ekim 2005 Her Ekim' de... Kas�m 2005 Derin Sayg�lar�m,.. Aral�k 2005 Nice Yeni Y�llara
Ocak 2006 �lk, Tek ve En B�y�k �o �ubat 2006 �lk, Tek ve En B�y�k �o Mart 2006 �lk, Tek ve En B�y�k �o
Nisan 2006 �lk, Tek ve En B�y�k �o May�s 2006 Ey T�rk Gen�li�i! Haziran 2006 B�y�k Zafer
Temmuz 2006 B�y�k Zafer A�ustos 2006 B�y�k Zafer Eyl�l 2006 B�y�k Zafer
Ekim 2006 Her Ekim' de... Kas�m 2006 Derin Sayg�lar�m,.. Aral�k 2006 Nice Yeni Y�llara
Ocak 2007 Ey T�rk Gen�li�i! �ubat 2007 Ey T�rk Gen�li�i! Mart 2007 Ey T�rk Gen�li�i!
Nisan 2007 �lk, Tek ve En B�y�k �o May�s 2007 Ey T�rk Gen�li�i! Haziran 2007 B�y�k Zafer
Temmuz 2007 Ey T�rk Gen�li�i! A�ustos 2007 B�y�k Zafer Eyl�l 2007 B�y�k Zafer
Ekim 2007 Her Ekim' de... Kas�m 2007 Derin Sayg�lar�m,.. Aral�k 2007 Nice Yeni Y�llara
Ocak 2008 Ey T�rk Gen�li�i! �ubat 2008 �lk, Tek ve En B�y�k �o Mart 2008 �lk, Tek ve En B�y�k �o
Nisan 2008 �lk, Tek ve En B�y�k �o May�s 2008 Ey T�rk Gen�li�i! Haziran 2008 Ey T�rk Gen�li�i!
Temmuz 2008 B�y�k Zafer A�ustos 2008 B�y�k Zafer Eyl�l 2008 B�y�k Zafer
Ekim 2008 Her Ekim' de... Kas�m 2008 Derin Sayg�lar�m,.. Aral�k 2008 Nice Yeni Y�llara
Ocak 2009 �lk, Tek ve En B�y�k �o �ubat 2009 �lk, Tek ve En B�y�k �o Mart 2009 �lk, Tek ve En B�y�k �o
Nisan 2009 �lk, Tek ve En B�y�k �o May�s 2009 Ey T�rk Gen�li�i! Haziran 2009 Ey T�rk Gen�li�i!
Temmuz 2009 B�y�k Zafer A�ustos 2009 B�y�k Zafer Eyl�l 2009 B�y�k Zafer
Ekim 2009 Her Ekim' de... Kas�m 2009 Derin Sayg�lar�m,.. Aral�k 2009  
Ocak 2010   �ubat 2010   Mart 2010  
Nisan 2010 �lk, Tek ve En B�y�k �o May�s 2010 Ey T�rk Gen�li�i! Haziran 2010  
Temmuz 2010   A�ustos 2010 B�y�k Zafer Eyl�l 2010  
Ekim 2010 Her Ekim' de... Kas�m 2010 Derin Sayg�lar�m,.. Aral�k 2010  
Ocak 2011   �ubat 2011   Mart 2011  
Nisan 2011 �lk, Tek ve En B�y�k �o May�s 2011 Ey T�rk Gen�li�i! Haziran 2011  
Temmuz 2011   A�ustos 2011 B�y�k Zafer Eyl�l 2011  
Ekim 2011 Her Ekim' de... Kas�m 2011 Derin Sayg�lar�m,.. Aral�k 2011  
Ocak 2012   �ubat 2012   Mart 2012  
Nisan 2012   May�s 2012   Haziran 2012  
Temmuz 2012   A�ustos 2012   Eyl�l 2012  
Ekim 2012   Kas�m 2012   Aral�k 2012  
Ocak 2013   �ubat 2013   Mart 2013  
Nisan 2013   May�s 2013   Haziran 2013  
Temmuz 2013   A�ustos 2013   Eyl�l 2013  
Ekim 2013   Kas�m 2013   Aral�k 2013  
Ocak 2014   �ubat 2014   Mart 2014  
Nisan 2014   May�s 2014   Haziran 2014  
Temmuz 2014   A�ustos 2014   Eyl�l  2014  
Ekim 2014   Kas�m 2014   Aral�k 2014  
Ocak 2015   �ubat 2015   Mart 2015  
Nisan 2015   May�s 2015   Haziran 2015  
Temmuz 2015   A�ustos 2015   Eyl�l 2015  
Ekim 2015   Kas�m 2015   Aral�k 2015  
Ocak 2016   �ubat 2016   Mart 2016  
Nisan 2016   May�s 2016   Haziran 2016  
Temmuz 2016   A�ustos 2016   Eyl�l  2016  
Ekim 20016   Kas�m 20016   Aral�k 20016  
B�y�k Zafer Bir Kitap Yazd�m N�ans Yeni Y�l N�ans N�ans

 

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamamen, g�nderene/telif hakk� sahibine/yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemkar onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n herhangi bir SiZedebiyat adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

FORUM i�in:

 Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat Edebiyat Toplulu�u

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t