wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: H�lis Refik AKBABA

KUTLARIM

Sabah sabah 

� Lan o�lum okusana!

� Tamam a�abey�

K�rek tak�m�n�n erkek sporcular� g�l kenar�nda �ortla gezdikleri i�in kasaban�n gen�leri taraf�ndan d�v�ld�; hastaneye kald�r�ld�klar�ndan yar��a devam edemediler! Trenle iddiala�an minib�s daha �nce ge�emedi; on bir �l� var! Sessiz olun dedi; d�v�lerek �ld�r�ld�! Hem tan�nm�� hem de i�kad�n� Jale Han�m, � Diyelim ki takacaz, Gidi&Gidi� den ba�kas�n� takmam! � dedi. Kanserojen domatesler d�� piyasadan geri �evrildi; i� piyasada yok satt�r�l�yor! � L�iklik l�y�k olmak de�ildir ayr�ca l�ik birinin l�y�k oldu�u y�ce de�erler de l�ik olmadan anla��lmaz � dedi. H�k�mete g�re d�nyan�n en sa�lam ekonomisi bizde! Elektrik, Ekmek, Do�algaz, Mazot s�rekli zamlan�yor! �sve�li parlamenter adalar�n isimleri Yunanca olsun dedi! Kene can al�yor gene! �eteler �etle�iyor! Buras� s�m�rge, o konu�anlar da s�m�rge valisi de�ildir dedi! Kad�n Erkek e�itli�i baz� kafalarda h�len travma yarat�yor! Muhafazak�r e�cinsel, � Partiyi kapatmay�n yoksa Hindistan� a ka�ar�m � diye korkuttu! Etiketler Y�ro ve dol�r! Fatih� in mimikleri Benito� nunkilere �ok benziyor! Sahte ��r�k raporu alan adam � Ben hakikaten ��r���m � dedi! �niversiteli gen�ler k�yafet mecburiyetini protesto etti! Polis g�steri esnas�nda gen�leri korudu! Gen�ler ad�na konu�an Deli Kanl�, � �ok s�cak, s�n�fta pervane namevcut. Biz de serbest�e soyunabilmeliyiz. Ferahlamak bizim de hakk�m�z � dedi! Doktor bebe�i elinden ta� zemine kayd�rd�; bebek �ld�! Engin Bey, � Ben gidince beni �zlersiniz diye gitmiyorum dedi! Baz� meslek lisesi ger�ekten memleket meselesi! H�y�s�z giyinerek bal�k tutmu�! T� ler A� lar� ezdi; A takm� 3, T takm� 2! Bal�ns kasabas�ndaki �ift, el ele y�r�d�kleri i�in hastahanelik edildi! Dar gelirli kar�koca bor�lar�n� �deyemiyor diye intihar etti� Sanat tiyatrosu, �ngiliz Harold Pinter� in � Aldatma � adl� oyununu sergiliyor!

A�bi, noluyo ya? Kalksana a�abey, bay�lman�n s�ras� m�? Gazete ba�l�klar�! Oku dedin okuduk! Benim de midemde... a� bi�  a�... ah!  

K�t!

 

��len 

� Mak� ta yesek mi?

� Ken daha g�zel!

� B�r de iyi a�bi!

� T�rki� pitza deneyelim mi?

� Tamam da nerde?

� Bak �urda, British Coiffeur� �n alt�nda, Cafe Houston� da yeriz.

� Baksana a�bi, her yer f�l!

� Okey! Hat�e Ana�s Mant�s� a ne dersin?  

� Bence Chez Le Kastamonulu� da drybean on ricing yapmak var ama�

� O ne lan?

� Ne biliyim a�bi, ezberden kulland�m!

 

Ak�am�st� 

� E� ba��n�!

� Vijuvi�t�

� Noldu a�abey?

� Kur�un ba��n�n az �st�nden seyahat etti! Lan sanki Lordlar �lkesinde ya��yosun!

� A�bi noluyo ya?

� D���n var o�lum, kutlama yap�yorlar�

 

Ak�am 

� Ta ta ta, taka taka taka, pat�r pat�r�

� Yat yere a�abey!

� Niye?

� Makinal�! Sald�r� var! Taka taka diyo�

� Makineli, makineli! Lan o�lum sanki Irak� ta ya��yosun!

� A�bi noluyo ya?

� Havai fi�ek o�lum, havai! Havadan�

� Gecenin birinde?

� He, nolmu�?

� Gecenin bi yerinde a�k yap�l�r a�bi!

� Lan salak sanki AB� de ya��yosun!

 

�b�r g�n 

� Abi ben o yukarda dedi�in yerlere gitmek istiyom!

� Irak m�rak?

� Yok be yahu!

� AB mabe gibi mi?

� He�

� O�lum piyano �alabiliyo musun?

� He valla! Hatta ��l� min�rler �zerine be�li varyasyonlar bile yap�yom!

� Ne dedi�ini anlamad�m?

� Ne dedi�imi ben de anlamad�m!

� Nobel ald�n m�?

� Af buyur?

� Otur lan o zaman oturdu�un yerde!

 

Daha daha �b�r g�n 

� A�bi nolcek benim durum ya?

� �mitsiz vaka de�il tabii! Hay�rd�r?

� ��erde kalam�yom. D��ar�ya ��kam�yom!

� Sen yine i�erde kal! Biraz okuyarak, biraz iyiyi g�rerek, incelip zevk sahibi ol. Yapt���n i�i �ok iyi yap. Herkes senin gibi yaps�n; �lke kalk�ns�n�

� Kutlar�m a�abey!

� Ben de seni lan!

:  H�lis Refik AKBABA, 09.05.2008 14:43:00                                                              Di�er Bir G�lmece i�in

            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t