wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

G�LMECE �avlan�

Telif hakk� sahibi: Kaan KARAKU�

B�R KED�YLE HASBIH�L

� Cango! 

� Bak yahu, kime diyorum ben? Cangooo!

� Bir rahat dur be o�lum, bir otur be�

� Ulan iki dakikada pazaryerine �evirdin oday�! B�raksana o�lum o minderi, par�alamasana yahu. Yeter ulan!  

� Hah ��yle; gel hele, yakla�. Otur kar��ma da iki kel�m edelim. Nedir siz kedilerin bu hiperaktivite durumu, anlat hele bir yol� 

� Pist, ulan bi muhabbet edelim dedik, patin hemen taba��n i�inde yine? 

� Hem de past�rma ha?  Sen onun kilosu ka�a biliyor musun?

�Markette g�r�nce can�m �ekti, � Rak�n�n yan�na kestirelim biraz � dedim; cepteki paraya be� dilim kestiler anca! Dilimler de dilim yani; kal�nl��� yeni banknotlar gibi, arkas� g�z�k�yor bak�nca! 

��ek patini dedim bak! Past�rma bir, dip rak�s� iki; bu ikisi i�in adam vururum ben! Rak� i�miyorsan, past�rma da yok sana� 

�Sahi yahu, rak� i�sene sen� Bak, ben iki duble at�yorum, ne sinir kal�yor ne gerginlik; helva gibi oluyorum. Seni de sakinle�tirir belki, ha? 

�Bak��lara bak, bak��lara. �ok mu k�r�ld�n?

- Tamam, al bakal�m hadi. Al bir par�a. Hoop, ben verece�im; tabaktan olmaz! 

� Cango yahu� Bir �ey soraca��m sana: Sizin de biz insanlar gibi kendi kendinize yaratt���n�z problemleriniz var m�? Ne bileyim, �rne�in tekirlerle sarmanlar aras�nda bir renk m�cadelesi falan gibi? Hani sizden daha a��k renkli ya onlar, ondan sordum! 

� Ulan bakma �yle ters ters y�z�me � Kafatas��! � der gibi. Kodum mu oturturum! Pis zenci seni! 

� Tamam, tamam� Bozulma hemen �yle. Ge�ti sinirim, otur hele� 

� Bi �ey daha var epeydir kafam� kurcalayan: Hadi fareleri anlad�k� Ezeli rekabet, �st�ne bir de beslenme zinciri falan. �yi de be g�zel karde�im, bu y�n yumaklar�yla olay�n�z nedir sizin? Manyak m�s�n�z? Nereye bak�yorsun sen �yle, basket topuna m�?

� Ha, anlad�m! Ayn� �ey de�il ki o�lum, spor bizimkisi. Siz aptal aptal bir yuma��n pe�inden ko�turup duruyorsunuz, bizimki �yle mi? ( �yle mi ulan sahiden� ) 

� Bilmi�lik etme, yap��t�r�r�m bak bir tane. Ukal� �ey seni! 

� Hah, buyur bakal�m. Bozuldu yine artist, sesimizi y�kselttik ya! K���n� d�nd� gidiyor yine,nereye gidecekse? 

 � Ulan! Ulaaaaannnn! Getir ulan o past�rmay� geri, sonuncu dilim o. Yakalarsam fena yapar�m bak, getirsene lan! Hayvans�n o�lum, hayvans�n ulan sen!

� Ars�z �ey seni�

� �eteci�

� Hortumcu kedi�

� Bo�az�nda kals�n e mi!

� �

 

Kaan KARAKU�, �stanbul, 25.01.2009 10:10:00                                                                   Di�er Bir G�lmece i�in

            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t