wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... XCII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

UZAKTAN YAKINDAN

Beyo�lu lumpenleri anlat�yor:

� Herif�io�lunun ate�i yok a�bi. Ate� istedi. Dayad�k el fenerini cigaraya! Olmaz b�yle �ey a�bi! Pil bitene kadar annad�n m�... Ne kerizler var abi ya!

Adam anlat�yor:

� Lan ne �ehir be! Heriflerden ate� istedik; herif dayad� fenerini bizim cigaraya! Hi� a��k etmedim ama. Andavall�lar�n pillerini bitirene kadar dalgadan �ektim durdum anas�n� satay�m! 

Hi� gere�i yokken uzaktan kumandas�yla �ok uzaklardan arabas�n� durduk yerde rahats�z edip tepesini att�rarak k�zg�n ���klar�n� a��p kapatt�ran birini ne zaman g�rsem eskilerin bu �ehir anekdotu akl�ma gelir.

 

 

nsan Olman�n Lezzeti... XCIII' te bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, En son ne zaman, ya�am sanat�n�n herkesi b�nyesine sanat�� olarak kabul etmedi�ini d���nd�n�z?

       : Alp ARPAD, �zmir, 08 May�s 2004 Cumartesi, 00:38                                                                 Di�er bir  �OL... "   i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t