wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CVIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

YORUMSUZ �S�MLER

Hayatta dola��rken �yle isimlerle kar��la��yorum ki al�p bir yerlere g�t�r�yor; t�rl� t�rl� h�llere dal�yorum. Hepsinin ortak �zelli�i, d���nd�rmesi! En iyisi sizlerle payla�ay�m bunlar�. �lgin� gelen b�t�n isimleri yorum yapmadan s�ralayaca��m. Yorumu isimlerin kendisine veya sizlere b�rak�yorum. Elimizde s�ra d��� bir rehber olmu� olur; bakars�n�z size esin kayna�� bile olabilir...

AYDEDE SANDWITCHES: Ankara

BIG CHEFS CAFE & BRASSERIE: Ankara

B�LAK�S MAKARNA & SALATA: ( Bil�kis )

C|hi|ffr|e caf� & nargile: Ankara

�APA CAFE: ( Bah�esinde kocaman bir ��pa )

�ILGIN CHEF' in YER�: Ankara

D�NERJ�: Ankara

EFL�TUN YEMEK BAKKALI: Ankara

F�SHO: Ankara' da bir bal�k b�fe

HAYROLA CAFE: �stanbul

�KS�R: ( veya A�l�k �ksiri ) Ankara' da d�nerci

K�FTEBANK: Ankara' da bir k�fteci.

K�FTEBAZ: K�fteci tabii ama yan�na nerede g�rd���m� not almam���m.

KYMA:Ankara

LAFLA CAFE: ( L�fla ) Ankara

M�LYONER SHOP UCUZLUKEV�: ��inde ne oldu�unu g�remedim.

OBEZ MARKET: Ankara' da bir market

PROFKO K�FTE ME�HUR PROFES�R: Ankara

SALDIRI� MOTORLU ARA�LAR: Antalya 

S�L�H D�NYASI CAFE: Ankara

SON �ARE K�FTEC�S�: Ankara

Why - B: ( Vay be okunacak. Tire okunmayacak ) Yeme i�me yeri. �stanbul - Ankara

YER FISTI�I:  Ankara' da bir Birahane 

ZIKKIM: Ankara' da yiyecek yeri

:  Alp ARPAD, Ankara, 03.05.2005, 02:27                                                                           Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t