wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Ensit�t�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CC

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 

YAN�...

 

Televizyonlardaki bir ikaz " Direksiyonda uzun s�re oturmay�n�z " diyor. ��phesiz bu �ok yararl� bir �neri! Te�ekk�r ederiz. Yaln�z hat�rlat�r�m: Direksiyon ba��nda uzun s�re oturmak son petrol zamlar�ndan sonra olas� de�il zaten; ara� sahipleri b�rak�n direksiyonu da evde bile hop oturup hop kalk�yor!

***

Beyaz pirin� �i�manlat�yormu� ama bulgur daha az kaloriliymi�. vs... e, o zaman ni�in �inliler ve Japonlar dal gibi de belli tipler top gibi? Yoksa Asya� dakiler Zerrin �zer mi dinliyorlar: �ok yiyerek zay�flasam�  

***

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CCI' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, Zerrin �zer' in � Hep Bana � adl� �ark�s�n� dinlediniz?

 

 

:  Alp ARPAD, Ba�lang��: Ankara, 03 Haziran 2006 Cumartesi, 01:00                                                             Di�er bir  �OL... "   i�in

 

 

    

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t