wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CDLXXIX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti " koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

D��ME

Can�n�z �ok mu s�k�ld�, d��menizi de�i�tirin� 

Belirli bir s�re�te en masrafs�z, en e�lenceli, en oyalay�c� bir y�ntem oldu�unu deneyimledim de onun i�in s�yl�yorum. Bu i�leri kad�n i�leri san�rd�m. Bir g�n kruvaze ceketimin denizci d��melerinin eksildi�ini g�rd�m. Art�k anneanne, babaanne, teyze, anne gibi aile �ad�r�n�n tutucu direkleri sevdiklerinin yan�na y�r�d���nden eksik gedik tamamlama ve d��me bulma se�eneklerim pek yoktu. �� ba�a d��m��t�. Koyuldum yola. Ara�t�r�nca g�rd�m ki define bulmak gibi zevkli bu i�! 

Bilmedi�im d�kk�n yerleri ve d�kk�nlar; renkler; �e�itler; �ekiller; �retim malzemesi �e�itleri� Neredeyse her d��meden bir tane alaca��m ki bu da d�kk�n sahibinin i�ine son vermek demek ��nk� patron birden zengin olup Lucky Luke Red Kit� in Le Grand Duke maceras�ndaki, Red Kit hari� D�ld�l d�hil b�t�n kahramanlar� �rne�i yeni bir hayat kurmak �zere San Francisco� nun yolunu tutacak! 

�zerinde ��pa bulunan b�t�n sar� d��meler ve sedeften ve kemikten yap�l� d��meler protokol�mdeki yerini �oktan beri alm��t�r. Kemikten �retilen hemen hemen her i�lenmi�in; tarak, direksiyon, kumanda d��meleri, vites kolu ba�l�klar�, tutama�lar gibi �r�nlerin bir albenisi, a��rl���, bir asaleti vard�r. Baz�lar� fosforlu olarak �retilirdi ki� ah, ah, ah� sizi zorla zevk sahibi yapard�. Giysi d��melerinde bu asaleti zaman zaman bulabiliyorsunuz... 

Eski yele�iniz de akl�n�za geliyor! � �u sa� kutudaki d��meler var ya benim yele�i al�r g�t�r�r, Dunhill' i k�skand�r�r. Ka� d��meydi acaba � diye d���nmeye ba�lay�p olmayan eskilere bile bir s�r� d��me al�p ��k�yorsunuz...

D��ar�da �ok ne�eli ve yle b�yle de�il �ok zenginsiniz! Ceplerinizdeki d��melerinizle y�r�rken kar��dan gelen sizi �yle san�yor...

D��meler hemen dikilir veya bir kenarda bekleyebilir. Bu hi� �nemli de�il; zaten ald���n�z da neredeyse d��me de�il de merkez bankas� �zel bas�m koleksiyonu! Dursun orda� 

Sanki d��meler de�il de siz yenilenmi� gibi oluyorsunuz�            

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... LI' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, cam�na ayna tutacak kadar birisini be�endiniz?

: Alp ARPAD, Ankara, 08 Ekim 2011 Cumartesi, .02: 11                                                                    Di�er bir  �OL... "   i�in

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t