wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ODA MARMARA

 Duyguyo�uranlar�n ve Yap�tlar�n�n G�l�mseyerek Y�zd�kleri Oda

        

 A   K - L   M     N - R      S     T     U- Z     Katk�da Bulunanlar

 B - J

Bahattin ASLAN

 

�ncelemeleri: Mandac�l�k, Bayrak ve �stikl�l,

 

Denemeleri: �u Hainlik Meselesi Tats�z Denilemez �ok Ac�!

�iirleri: B�t�n Kad�nlara, Raz� Ana �le R�za Baba, Ressam�n Darbesi, �iir saray�

Bekir S�tk� G�RLER

Denemeleri: Sigaraya Ara Verin

An�lar�: An�lar / Hat�ralar

Mektuplar�: Mektup Yazma Sanat�,

�ncelemeleri: ��kr�klar Durunca,

BER�L

Denemeleri: Yorgun G�zlerin Kapand� G�ne� Batarken

�yk�leri: Arma�an, Ge�mi�ten T�n�lar, Hasret, �mc, Karanl�kta, Umut,  

�iirleri: Bir Bilinmeyen, Denklem,

Berna EFEO�LU

�yk�leri: Eve D�n��,

Denemeleri: �stanbul' da Ev H�lleri, Yaramazlar, Yazmak ( I )

Birol Y���T

�iirleri: �denmez Hakk�n Y�r, Sevgi

Boran ESER KAVAZ

�iirleri: Agop Salamon Kirkor Mi�ooon, Biri, �nsan / O�lu, K�k�r K�k�r Ge�ti �m�r, Kimlik Kaplan�r, Maallem, Ne Biledi Ne Biledi, �en �akrak K�p�rdak �engi,  

Burcu �ZGE�EN

Denemeleri: Her �ey �stemekle Ba�lad�

DAGSHERO

Denemeleri: Yazmak

Mektuplar�: Bardak, Mucize,

Demet ORAL

�yk�leri: Kar Tatili, K�rk�n�n Sabah�nda,  

Deniz KARA

Denemeleri: Ben Bir Kentim, Kendim Mi Kedim Mi,  

Deniz �ZT�RK

Denemeleri: �yi G�n Dostu Olmay� Sevemedim Bir T�rl�,  Ya�ams�zl���m� Vurmay�n Y�z�me,  

Mektuplar�: Adres Cennet,

�iirleri: Bekliyorum, �ingenem, Gel - Git, Keman�n G�zya��, �� K���k �iir, Yaln�z H�z�n, 

Emel BAYKARA

 

�yk�leri: �at��ma, �ilekli Pasta, Gecekondu, Gemi Yolculu�u, Nasihat, Payla��lan Yaln�zl�k, Suskun G�l, T�ls�m,  

Masallar�: Tablo ve K���k K�z,

Denemeleri: G�z G�lleri, Y�zle�me ve Korku,

Emre �EYDA

�yk�leri: �ift Anadal,

G�lmeceleri: A�k�s�,

Erhan SAKA

�iirleri: A�lars�n, Atamad�m ki, Ayr�l�k, Bekleyece�im, Ben Buradan Gidemem, Ben Seni Sevmi�im, B�rakma beni, Bu Can Seni Unutmad�, De�mez,  Dilim Varm�yor, Diyorum, Dostlar, Elveda, Gelir, Giderim, G�le G�le, G�lmeyi Bo�ad�m, Haberin Var M�, Hayata K�sm���m, Hep Sevece�im, Melek Y�zl�m, Nisan Ya�muru, O g�n, �mr�m Yetmiyor, �zledim, Sen Bilemezsin, Sen De�il Misin, Sen D�n Geriye, Sen Mi Yalans�n, Seninki A�k De�il, Sevgiyle Tan��amad�m, Sevilsem Ne Yazar, S�yle Yalan M�, Tutku, Unutan Sensin, Ya�mur G�zl�m, Yalanm��, Yemin Ederim, Yorgunum, Zaman De�il Mi, Zaman� Geldi, 

Esat BAYKAL

�iirleri: Bu Bahar, Ekran�n Arkas�ndakine..., Hani, �zleri Kald�, K���k K�z, Y�ld�zlar,

Fatma �ZD�REK

�yk�leri: Bilinmez... Karanl�k... Korku...,

An�lar�: Tayland - Kambo�ya G�ncesi I, Tayland - Kambo�ya G�ncesi II, Tayland - Kambo�ya G�ncesi III, T�rk�e' nin Ge�mi�ine Do�ru Bir Yolculuk I, T�rk�e' nin Ge�mi�ine Do�ru Bir Yolculuk II,

Denemeleri: Erguvan, �teki,Ultrason Odas�ndaki Deniz Feneri, Yeni Y�l Arma�an�,  

Mektuplar�: Fujer, Karadeniz'in K�y�c���ndan 1, Karadeniz'in K�y�c���ndan 2,  Karadeniz'in K�y�c���ndan 3, Karadeniz'in K�y�c���ndan 4, Karadeniz'in K�y�c���ndan 5

 

�ncelemeleri: Tik A�ac�,

Gassan SATAR

�yk�leri: Yalanc� Ko�ular,

�iirleri: Kent ve �nsan,

G�kt�rk DEM�REL

�yk�leri: A�k Mevsimi, A�k Payla�amamakt�r, A�k�n Sonu, Mektupla gelen Pi�manl�k

�iirleri: Aray��, Bekleyi�, Benim �lkem, Bilmiyorum, Bir Y�l, Bu Gece, B�y�, Gemiler, Guguklu �kilem, Kelebe�in Umudu, Par�aland�m, Sen, Sonsuza DekS�zlerin miydi?, Ta��yorum Vazge�emedi�im,

 

Denemeleri: Ak�l Ya�ta De�il Ba�tad�r, Art�k Mutlu De�iliz, Bak��, Basamak, ��kmaz�n ��k���, Ge�i� Mevsimi, �lahi Adalet, Mant�k ve Sayg�, Onlar Orfeus, �zele�tiri

G�n�l KARAHAN

�iirleri: K�r�ld� Y�re�im,

G�lten �etinda� T�BET

K��e yaz�lar�: Kum Tanesi: Ala�at�l� R�zg�r, Dersimiz Kimya, Dersimiz Matematik, G�nl�m Ege' de, H�z�n Kap�m� �ald�, Turkuvaz Deniz,  

Hale Ero�lu OKURER

�yk�leri: Kad�n ve A�a�,

�iirleri: A�k, Bir Antika Konu�uyor, Bir Yaz Gecesi, D�nya Bu, S�k�nt�, Ya�mur Gelince

 

�ncelemeleri: Sanat ve Sanatk�rlar,

H�lis Refik AKBABA

G�lmeceleri: Akdeniz Karadeniz, B�y�kl� K���kl� �eyler, G�ndem, �� G�veyi, Kutlar�m, Peki, Ben Kime A�acal�k Verdim, Pi�ti, Zenginlik Hastal���,   

HAZ�RAN

Mektuplar�: Y�netmenin Mektubu, Y�netmenin Mektubu1,

H�lya DUMAN

�iirleri: Ayr�ks�Yer, Babama,

�ncelemeleri: Kitab�n Ad� " Anlatmak ��in Ya�amak ", 

H�seyin Murat A�I�

Denemeleri: �are, Duymak,  

�clal G�NAYDIN

Denemeleri: Gaziantep' den Sevgilerle,  

�hsan TOP�U

�iirleri: Ya�am Avu�lar�m�zda Sonsuz Veren G�l,

      " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

         FORUM:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

 

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k S�zl�k S�zl�k  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t