wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

ODA MARMARA

 Duyguyo�uranlar�n ve Yap�tlar�n�n G�l�mseyerek Y�zd�kleri Oda

 A     B - J   K - L    M     N - R      S     T     U- Z   

 KATKIDA BULUNANLAR  

KATKIDA BULUNANLAR

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Anekdot, Deyim, Atas�z�, �zdeyi�, Biz Bize Benzeriz, �nsan Hali dallar�na payla��mlar�n� g�ndererek katk�da bulunanlar:

Alev TAN: Anadolu,         Alev SIRDA�: ���t,       Ayla TUTU�: Ger�ek Cennet,       Ay�e G�ls�n UFUK�: Gaipten,     �etin �AKIR�ALI: �zdeyi�ler, Anekdotlar,

Doktor H�lis Refik AKBABA:  Hangisi Karanl�k, G�zel G�zl�,  K�z �stemek, K�peklerin Kavgas�, Oktay Alt� Ya��nda, Oktay Yedi Ya��nda, �zel Hayvan, Pilaj ve K�y Halk�Psikoloji, 999,  Sar�l Bana Sevgilim,

 El� ALTINBO�: Karar Verin Art�k Otob�s Sahipleri,        Ersinan G�ZE: Atas�zleri, �zdeyi�ler      Fahrettin FAHR�:  Sinyalin Anlam�,

 F�rt�na Nejat  Kaymakam Cemil,   Funda TA�TEK�N: Stalin' in Tavu�u,   G�lben:  Yakup Dede' ye soru,     G�lden ODABA�: De�er Bilmek,  

 Haruncuk: Acemi Ay�,        Hulusi SARKMAN, Anekdotlar�,            H�seyin �AM�Z: Atas�zleri,

Halil SAYAR:  Eline Sa�l�k,    Hamiyet BALKAN��:  Atas�zleri,        Hami� HAN�M��:  Atas�zleri         H�d�r:  �izginin Gereksizli�i,              

Kaptan Z�mr�t: Yakup Dede' ye soru,            Kerime BORANSOY: Ne Gerek,           K�smet TARLA: �zdeyi�,   Meral TA�AN: K���k Bir Ta�,

 Merih S�ZERELL�: Bilmeceleri,    Nazl� �i�ek:  �ocuk Park�,   Necati SULUCACIK:  Yakup Dede' ye soru,      Nurg�l �AY: BBB,    

Ne�e HAMUD: Yakup Dede' ye soru,     Nuri Ahmet SARMAL: �ivi,  Nihal Nimet SER�N:  �zr� Kabahatinden B�y�k,  Yakup Dede' ye soru,   

 Salih ERTEM�Z:  Anekdot    Samsunlu  Bahriye:  Anekdot    Selda:  Y�z On �� Serk�l    Semiha ��retmen:  Sakall� Celal ��retmen,  

Servet SARTUN:  Atas�zleri,     Sevim Kayan: Atas�zleri, Deyimleri,    Serra Y�lmaz: Anekdotlar� ve �ncelemeleri,   

  Sevgi SALIYAR: Hehehe...,   Tolga TUNCEL�: Atas�zleri.         Tun� DERD�YOK:  Yakup Dede' yesoru,         

   Turay K�R��GENBOL:  Atas�zleri,   Yalva� �ALKAVA: Ederi Nedir,                

      " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

FORUM i�in:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k S�zl�k S�zl�k  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t