wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ODA MARMARA

 Duyguyo�uranlar�n ve Yap�tlar�n�n G�l�mseyerek Y�zd�kleri Oda

        

 A     M     N - R      S     T     U- Z     Katk�da Bulunanlar

 K - L

" K "

�iirleri: Benimkisi, Hayk�r��, ��inden Gelen Ses, �ki Yabanc� Hik�yesi, �stanbul' u �zlemek, Seni, Ve Sen,

Kaan KARAKU�

An�lar�: M�ni, Midye Dolma, Turp Otu, 

G�lmeceleri: Bir Kediyle Hasbih�l,    

�iirleri: A�k Olsun, B�kk�nname, Bu G�n Git Yar�n Gel, Emanet H�z�n, G�rece, Haydi, Meczupname, Oldun Mu, Olu�, Pusu, R�ya Bitti, Z�ppeye Snob Denmez,  

Kaptan Ali

Denemeleri:Hesap,

Kar��l�k

�iirleri: Ate�in Renkleri, Dikkatsiz D�nya, Kad�n, Kalender, Yeter Beter,  

Mektuplar�: Yurdanur' um, Esmer Tanr��am,

Kemal Ya�ar �AH�N

Denemeleri: Y�re�imizdeki �nci,  

Kerem DALBUDAK

K��e yaz�lar�: Bah�edeki Fener k��esi: Abdi �pek�i' de Bir G�n  

Kibele

�iirleri: A�layamazken, Akl�m Nerde, Anne, Bak ��te Yine!... , Bal�k��, Bayra��m, Ben B�yleyim ��te, Bil Bakal�m, Bilemem, Bitirmeli, Bol K�p�kl�, Bu Aralar, Bu Sabah �anakkale, Bug�n, Bug�n B�yle!..., �ay ve R�zg�r, �ocuklu�um Gibisin, Dore' de Ak�am�st� ���l�klar�, E�er, Gecenin Bir Vaktinde, Haydi K�rp! Ho��a Kal, Islak Ye�il A�a�, Kumbara,  O Yer,O Yer, Olur mu?, �yle B�yle, �zlem sanad�r...Ressam �izince, Romanlarca ���mek, Sobe, �ark� S�yle Sarma��k, Vicdans�z Doktor, Ya�mur, Ya�mur A�lamaz, Yar� Uyur Yar� Uyan�k,Yer G�k Hepsi BuY�ld�zlar �zlerken, Yok Yok, Zamanla, 

Denemeleri:Elmas,  

Lasolfa

�yk�leri: Bir �iirin �yk�s�, Fal, S.O.S, T�pk�, 

Denemeleri: Basitlerde Tak�ld�k, Esinti, G�z Ya�� M� Y�rek Ta�� M�,�z Olarak,  

�iirleri: A�k� Ya�amak �stiyorum, Bir �ift Ku� Kanad�,  

      " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

         FORUM:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

 

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k S�zl�k S�zl�k  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t