wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ODA MARMARA

 Duyguyo�uranlar�n ve Yap�tlar�n�n G�l�mseyerek Y�zd�kleri Oda

 A     B - J    K - L   N - R      S     T     U- Z     Katk�da Bulunanlar

 M

M. Olgun BA�T�RK

edebiyat at�lyesi y�netmeninden: �lk ve Tek En B�y�k �ocuk Bayram�, Ey T�rk Gen�li�i, �ok Farkl� Bir G�rev, B�y�k Zafer, BOSG, Her Ekim' de, Her May�s' da, B�y�k Zafer,     

Mavi DEN�ZALTI

K��e yaz�lar�: Periskop k��esi: Gizli Pen�e, G�d�lenme, Ki�ilik, Sa� Elin D�nyas�nda Solak Olmak, T�yl� Dostlar�m�n G�n�,

Mehmet AYDIN

K��e yaz�lar�: Mehmet Bey Anlat�yor,

�iirleri: Anadoluyum Ben, Sanc�l� Ezgi,

Mehmet Ayd�n ERCE�S

�ncelemeleri: Atat�rk' �n �stedi�i T�rk�e,  

Mehmet Tar�k CAN

�iirleri: Sahte Samimiyet

Mehmet UHR�

K��e yaz�lar�: Ac�mas�z ��retmen, Adal� olmak, Ard�� Ku�u, A�ka Dair, At�n G�z�nde, Bedelle�ebildik mi?, Binalar�n Yaln�zl���, Bo�una A�artmad�k Biz Bu Sa�lar�, Cennetteki G�zya�lar�, �er�evesiz, Duygusall�k �ekilsizdir, Fener Gemileri, G�vur �zmirli, Ger�ek Ac�t�yor G�ld�nya, G�n�l Borcu, Grameri De Yitirirsek! , G�n�m�z�n Ger�ek�st�c�leri, Hayat Semaverin Deminde, Hayat�n R�ht�m�nda, �pek B�ce�i ��retisi, �yi Ki Sen Vars�n..., Kaymakam Dedi�in, K�� Erken Gelmesin, Kutsall���n K�sa Tarihi, K�reselle�me ve Postmodern K�lelik, Modernizmin R�nesans�, Mor �k�z, Neleri B�rakt�k Arkam�zda, Nergis ve Frezya, Oltan�n Ucundaki U�urtma, Pencere �n� �i�e�i, Perdesiz Evler, Sa�l��� da Ticarile�tirdik, Sa�l�k ��letmelerinin G�n�ll� K�leleri, Sahipsiz Makas, �ehirliye Anlatmas� Zor, Tutulma, Yar�m Kalan Bulmaca, Yasemin ve Manolya, Yery�z�yle Bar��mak, Zaman Ne G�zel Ak�yor,  

�yk�leri: �ak�l Ta��, Lodosun G�zya�lar�, Papatyalar Da Gitti, Peynirin Tuzu, P�rlantan�n Rengi, Telvenin Cini,

An�lar�: lizbon A��t�, Tavla Oynamaya Benzer Yelken Tutkusu, Zeytinin Teri,  

�ncelemeleri: Aile ve Hukuk,

Mehmet �NVER

K��e yaz�lar�: Orta Dalga ISTANBUL Yay�nlar� K��esi: Anneci�imi Kaybettim ( Vefat ), Bir Berber An�s�, Cenazenin Ard�ndan, David Copperfield' in Ba��na Gelenler, Dilber Abla Art�k Ya�am�yor, D�nyan�n En Zevkli Kargalar�, Eyl�l Ay� ve �nsan Ruhu, Jack WILD, Kadriye' nin o�lu n' olacak!, Kaptan Cook Arsen L�pen ve Annem, Kedi Mustafa, Korku Filmleri Korkutmuyor Art�k, Neleri Kaybetti�imizi Biliyor Musunuz?, Roman Kahramanlar� Yaratmak, Sare Han�m Teyze, Siz De U�abilirsiniz, Sobal� Evin Hikmeti, Sobay� Yakt�k, Suphi KANER i�in, Yazan SiZlere �nerilerim, Yorgan Ustas�n�n Konu�u, Zarif ve Ac�mas�z Kad�n

Mehtap �NAN

�iirleri: Sulu Boya Resmimdir, Bir Par�a G�ky�z� Ver,

Melda ATAKANLI

�iirleri: Benden,

Mualla �iler SCHWARZ

�iirleri: Bahar Sonbahar, Ben Sonbahar�m �lk Bahar� Hi� Ya�amad�m, Bir Dosta... , Hissetti�im Gibi  Bir Dosta... Hissetti�im Gibi I, Bir Sen, Can�m Teyzem,  Deli G�n�l, D�nyam, hayal R�zgar�, Lanet Ettim, Sen �ok Ya�a, Sen Olacaks�n, Seninle Her �ey G�zel, S�rg� �ektim Y�re�ime,

Mustafa Alper FAKILI

�yk�leri: �ocuk Akl�mla, Y�rt�k k���t Par�as�,

�ncelemeleri: Bilgi �a��nda T�rk�enin �nemi,

Mustafa ERG�R

�nceleme Kitab�: Hayat�n Ger�ek Kurallar�,

Mustafa Kemal ORU�

Mektuplar�: G�ne�e Mektuplar 1,

Mustafa NAZ�F

�ncelemeleri: Kitap Bas�m� Yay�nc�l�k e-dergi ve Yay�nc�l�kta G�rsellik,

Mustafa YILDIZ

�iirleri: A�k Nedir? ,

Muzaffer ALPER

�iirleri: Olsayd�n, Su,

M�nire G�RB�ZER

Denemeleri: Bayram D��� �ocuklar, 

�nsan Hali Kumsal�: M�nirelik,

      " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

         FORUM:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

 

 

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k S�zl�k S�zl�k  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t