wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ODA MARMARA

 Duyguyo�uranlar�n ve Yap�tlar�n�n G�l�mseyerek Y�zd�kleri Oda

       

 A     B - J    K - L   M     S     T     U- Z     Katk�da Bulunanlar

 N - R

Nazmi Hakan G�LER

Mektuplar�: Mektup Sahiline �i�e ��inde G�nderilen Bir Mektup,

Anekdotlar: G�nderen Nazmi Hakan G�ler: D�nya Ehli,

Neriman KAHVEC�

�iirleri: Ayaz, Ben Var�m, Pencere, Yaln�zl���m,

Neslihan BARLAS

�iirleri: Borsazedeler, Hangisi, Hangisi 1, Hangisi 2, Hangisi 3, Hangisi 4, Hangisi 5, Hangisi 6,  Hangisi 7,  Hangisi 8,  Hangisi 9, Hangisi 10,  Hangisi 11, M�zik,

Nevin Nakibo�lu AKBA�

�nsan Hali Kumsal�: G�nayd�n,

�iirleri: Ya�am,

Nevzat TEK�N

�yk�leri:

K��e yaz�lar�: �yi Bir G�n Olsun Yar�n: Bir Cinnet Her �eyi Halleder, �ay�n Demi Topra��n Tav� ve Papatyan�n Yapra��, Duyguyu Bilgi Haline Getirmek, Ergen G�z� K�r Oldu, Erguvanla Sevi�mek, Evcil �syanlar, G�zya�� Tuzu, Koridorda Ney Sesi, �iirin Cinsiyeti Var m�?, Tutam Yar Tutam Elinden, T�lbentten Zaman� S�z�yor Sonbahar, 

�iirleri: Anne, Delisi Kedisi ve �l�s�, G�kh�zn�m�n Ebemku�a�, G�nebakanlar Gibi, �yi Geceler G�l�m,

 

Denemeleri: �air Ruh Mek�n ve Ortak K�lt�r,         

Nimet ARPAD

An�lar�: Benim Annem , 

Nimet K���KBEYC�K

�yk�leri: Kimsesizler Yurdu,

NUR

�iirleri: 28/9/05,

Nizamettin �ZBEK

G�lmece Kitab�: A' dan Y' ye memur S�zl���,

An� Kitab�: Erzincan' dan Kemah' tan,

Nusret ZENC�RC�

�yk�leri: Ay �z�m�, �lk �z�mler, Param Yok, Sepetin Kapa�� �eftalinin Dostlu�u, Ye�ilsu' da Tatil

�iirleri: Anla, Antep' in Y�ld�zlar�, A�k Olmadan, Ben, Bo� - Ho�, Deli Sevda, Ekin Arabas�, Eskiyen Resimler, Haram Bana, Kad�n, Masal, Ne Sevdas�z,   Ne Dikensiz, O S�cak Tatl� Duygular, Resim Yapmak, Sanki Var M� Benim, Sevda-G�n�l-Zehir,  Ta��nma Zaman�, Uzaklar, Y�llar, Zamans�z,

Denemeleri: D���nmenin Patikalar�, Sevgide Bo�ulmak,  

N�khet SOLAK

Denemeleri: Ben Bayramlar� Art�k Sevmiyorum,  

Onur CAYMAZ

�iirleri: Zaman Haritalar�,

�yk� ARPAD

�yk�leri: G�zel K�z Ekin' in Yaz Tatili,

�zen �AH�NO�LU

Denemeleri: Ku - Ya - Ra ya da A - Da - Ko,

�iirleri: Hayata Bir Arma�an, �nsanl�k H�lleri, �zlenen Zamanlar, Sarma� Dola�,

R. Uygur ERD�L

Tiyatro Oyunlar�: Klasikler,

Ramazan YILMAZ

�yk�leri: 1976 Erzurum, A�layan �yk�, Mutlulu�uma D�rt Duvar Aras� Yetiyordu..., Ulu Tanr� Kimi Dinler, Ya�ama Sevincinin Kayna��,   

Denemeleri: Ah �u Zevksizler, G�zel Kalmak, �nce Birka� S�z,  

Fabllar�: Ceviz A�ac�n�n Duas�, S�rtlan Politikas�, Vebal� Tavuklar

      " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

          FORUM:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

 

 

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k S�zl�k S�zl�k  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t