wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ODA MARMARA

 Duyguyo�uranlar�n ve Yap�tlar�n�n G�l�mseyerek Y�zd�kleri Oda

 A     B - J   K - L    M     N - R      T     U- Z     Katk�da Bulunanlar

 S

Sanem DERYA

�iirleri: Ac� Tebess�m, Sen Yoksan, Virg�ll� Dua,

Se�kin Kemal ERDEM

edebiyat at�lyesi y�netmeninden: SiZe �lk Kez Yazarken ��imden Gelen Melodi, Seni Seviyorum Eyl�l, Her Ekim' de, Derin Sayg�lar�m ve Sonsuz Sevgilerimle, Aralayal�m m�, Yava� Ama Keyifli Ad�mlar, Art�k Yaz�yoruz, Duygu Sarho�u Bir Bahar, �lk ve Tek En B�y�k �ocuk Bayram�, Ey T�rk Gen�li�i!, Haziranlar Ayakta Tutar, ��z�m ve G�rev �mitsizseniz, �mit Sizsiniz !, 30.A�ustos.2004, Umut Dolu Bir A��l��, Bir Kitap Yazd�m, N�ans, Aral�ks�z, Yeni Y�l,  Zengin Olmak De�il Zengin Ya�amak K�st�m Oynam�yorum, Allaha�smarlad�k, BOSG,  

K��e yaz�lar�: Savarona k��esi: 19May�s, Direksiyon Binas�, �zinde, Mustafa the Film, Politikaya Girin,

�iirleri: Borsazedeler,

Deyimler: G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM,

Anekdotlar: G�nderen Se�kin Kemal ERDEM

Selva TOR

�iirleri: Ah Bu Yaln�zl�k, Ankara Gar�, G�ky�z� Yaln�zl�k I, G�ky�z� Yaln�zl�k II, G�ky�z� Yaln�zl�k III, Hatboyu soka��

Sema OKURER

 

Denemeleri: Bir Ku�un D���nd�rd�kleri, Gitmek mi Zor Kalmak M�?,

�ncelemeleri: Erkeklerin D�nyas�nda Bir Kad�n, Dualar�m SiZlerle,

 

Mektuplar�: Kurbanl�k Bir Mektup,

Sevilay DEN�Z

�iirleri: O Sen Misin, �zel G�zel, �zlemim,

Sibel ER�ZDEN

�yk�leri: �atlak, D�� Ziyaretleri, Kanatlar, Kiremitteki Yakamozlar, Yorgun Ali �avu�

K��e yaz�lar�: D���nyeli k��esi: Arma�an, Mavi Tabakl� �zg�rl�k, ��retmen Ellerim, Terazi,

Denemeleri: Gece I��klar�, Limon �i�e�i, Mutlulu�un Resmi' ne Bakt�m Da, M�zikle,  

Masallar�: Mutluluk Ankalar�, �� Elma,

Deyimler: G�nderen: Sibel ER�ZDEN

�zdeyi�ler: G�nderen: Sibel ER�ZDEN

An�lar�: Oligohidramniyos,  

Anekdotlar: G�nderen Sibel ER�ZDEN: D�rt K���k Kelebek , Ku� Sesleri,

Atas�zleri: G�nderen Sibel ER�ZDEN

Ninnileri: Kuzuma da Kuzuma Ninni,

Efsaneleri: G�nderen; Sibel ER�ZDEN

Sibel TUGAL

�iirleri: Ben K���k Bir K�zken hayaller Kurard�m, D�nya �ocuklar�na Sel�m Olsun, Evrene Sordum, G�ne� Kap�s�, Lapis Mavisi,

Su

Mektuplar�:Sevgili �ocuklar,  

Su �A�LAR

Denemeleri: De�er Bi�mesini Biliyor Muyuz?, Ger�ek Mi hayal Mi Daha G��l�?, Isl�kla �ark� �almak �zerine, Naif �nsanlar  

�iirleri: Bir �nsan Bin Kader,

�AH�N TORUN

�ncelemeleri: Ate� Hatt�ndaki G�n�ll� Te�hirci: Pier Paolo Passolini, Bagaj� Olmayan Yolcunun Not Defterleri - 1 - , Bagaj� Olmayan Yolcunun Not Defterleri - 2 - , Teselli Edilemeyen BECKETT  ( BECKETT L' INCONSOLABLE ),  ( Yaz�n ) �  Ku�atan Yaz�: Roland BARTHES,  

Denemeleri: Aynan�n S�rt�nda G�r�nen,

K��e yaz�lar�: �nmek Ya Da ��kmak Aynas�nda ' Merdiven ',  

�aziye ���EK

�yk�leri: Bir Kad�n Hik�yesi,

      " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

          FORUM:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

 

 

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k S�zl�k S�zl�k  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t