wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ODA MARMARA

 Duyguyo�uranlar�n ve Yap�tlar�n�n G�l�mseyerek Y�zd�kleri Oda

    

 A     B - J    K - L   M     N - R      S     U- Z     Katk�da Bulunanlar

 T

Tar�k ALKAN

�iirleri:  B�rak�n Beni, Umutlar �ehri, Ya�ad�m Sensiz, Yok Yan�t�m,

Tayfun T�RK�L�

Tiyatro Oyunlar�; Dokuz Canl�, Gerdek Gecesi, Masal Kad�n�,  

RADYO Tiyatrosu Oyunlar�; Cell�t ve Kurban�

SKE�LER�: A��k Oturum, G�rmemi�ler, �ki y�z Elli Gram K�yman�n �yk�s�, 

OCUK Tiyatrosu Oyunlar�: Bast�bacak

G�lmeceleri: Doktor Han�m�n Mobil Telefonu,

Tuba BALTALAR

Denemeleri: U�uyorum,  

�iirleri: Donau ( Tuna ) , Kar Taneleri

Tu��e BALCI

Denemeleri: hayaller, Sevmek ve Terk Edilmek �zerine

Anekdotlar�: G�nderen Tu��e BALCI: Picasso ve Matisse, Sa�lam Bir Mant�k,

�iirleri: Doyamad���m, Eyl�l, Gibi,�ster Misin, �zg�rl�k, Sen Hi�, Sevdi�in S�radan Olmamal�, Sevmek Kolay M�, S�radan, Yar�m Ya�anmam��l�klar,

�zdeyi�ler: G�nderen: Tu��e BALCI

 Tuna

�iirleri: Bo�lukta Unutmak, G�n, Sancak  Tepe Zul�m,

Tuna BA�AR

Denemeleri: Bilin�alt�, Bir �ark�n�n D���nd�rd�kleri, Hayat Notlar� I, Hayat Notlar� II, Hayat Notlar� III, Hayat Notlar� IV, Hayat Notlar� V, Hayat Notlar� VI, �stiyorum, Ki�isel ve Toplumsal Tercihler, �iir �zerine K�sa bir Yaz�,

T�lay �LARSLAN

Denemeleri: An�lar Eskitilebilir Mi?, Kendim Kimim?, Ku�lar� �rk�tmeden, K�lt�re Boyanmak

An�lar�: An�lar ve Kitaplar, Rodin ve Otogar

      " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

          FORUM:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

 

 

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k S�zl�k S�zl�k  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t