wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

 www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ODA MARMARA

 Duyguyo�uranlar�n ve Yap�tlar�n�n G�l�mseyerek Y�zd�kleri Oda

    

 A     B - J    K - L   M     N - R      S     T     Katk�da Bulunanlar

 U - Z

Ufuk KARAG�L

Film Senaryolar�: �ay�n Kaderi,

Vefa L�K

�yk�leri: B�y�k Basitlik, Be� Dakkada Be�ikta�, Kay�p G�n " O Per�embeyi Ben �ald�m ",

�iirleri:  Bilge Bir Esirim Oldu H�z�n,

Ya�mur

�ncelemeleri: Mustafa Kemal Atat�rk' �n Liderlik S�rlar�, Yaz� Devriminin Anlam�,

Yakup Dede

G�lmeceleri: Bir Yakup Dede Klasi�i! : Yakup Dede �le Her Telden,

Yakup KIVRAK

�ncelemeleri: M�zik E�itimi �alg�lar�m�z,  

K��e yaz�lar�: M�zik SiZ  k��esi: �ok Seslilik, M�zik E�itimi �alg�lar�m�z, ��� Bir Arada Bir Yaz� ( Malatya Mektuplar� ),  

�iirleri: D�nyay� Bize Verseler, Sevgi �i�e�i, Sevgiler Olsun, T�rkiyem G�l�mser D�nyaya,  

Ye�im Narter

�yk�leri: Esma' n�n K�r�k Hik�yesi, Kimli�i Pembe, Ne Denir Ki?..., S�z �zi, �of�r Melek, Yar�m Kalm�� Bir �leti�im

�ncelemeleri: " Ast�ml� Solucan " dan " Bandaneon " a, Bir Ba� G�z Etme Oyunu, La Cumparsita, Melez Bir Tango Kad�n� Buenos Aires Sevdik�e K��k�rtan Sevmedik�e Ka�an, , Tangoke�

Yi�it BEYC�K

�iirleri: Aaa!..., Ac�tt�n Beni G�l�m, Basitlerde Tak�ld�k, Bir Par�a G�ky�z� Ver, C�mb�r Cemaat, �at�daki Radyo Anteni, Dayanmak Gerek G�n�l, Garip Bir Mutluluk, Haiku Pazartesi �al��malar� 43, Haiku Pazartesi �al��malar� 44, Haiku Pazartesi �al��malar� 46, Haiku Pazartesi �al��malar� 49, Haiku Pazartesi �al��malar� 50, Haiku Pazartesi �al��malar� 51, Haiku Pazartesi �al��malar� 52, Haiku Pazartesi �al��malar� 53, Pazartesi �al��malar� 73, Pazartesi �al��malar� 92, Haiku Pazartesi �al��malar� 94, Haiku Pazartesi �al��malar� 97, Haiku Pazartesi �al��malar� 104, Haiku Pazartesi �al��malar� 150, Haiku Pazartesi �al��malar� 151, Haiku Pazartesi �al��malar� 152, Haiku Pazartesi �al��malar� 153, Haiku Pazartesi �al��malar� 154, Haiku Pazartesi �al��malar� 155, �nsan �nsan�n Kurdudur, Kent Yolu, Kolay �eyler Zor �eyler, Luther Galile, Nasrettin Hoca, Nokt�rn, �z�rlerimle, Puerto Montt' ta Gelgit, Toprak �ekiyor, Yapt�klar�m�z Yapamad�klar�m�z,

YunusBir

�iirleri: Anket ve Se�enek, Anlay��, Anlay�� 1, Bana Ne Soka��, Bir Kad�n, �er�eve ve Kare, �im�am, Dikkat Dikkat!, Dost Y�lba�� 1978, Dual� Dilek, Egoist, Engin Deniz, Esmer Duygular, Haiku Cahil, Haiku Koyun, Haiku Mutlu, Haiku Odun, Haiku Par�lt�, Hoca Efendi, Huzur, �nsansal, �skemle, Kelebek, K�z�lay' daki K�z, Kumsal ve Bulvar, Mevsim Sen Yer Sen, Mutlulu�u �emsiyelemek / �emsiyenin Mutlulu�u, Nas�l Yani, Postac� Fahri, Sanal A�k�m, Sarho� Gemi, Sen, Sen 1, Seni Kendini Bilmez, Sevgili' ye, Sihirbaz Kelimeler, �a�k�n Bakkal, �iir-i Erotik, Toprak Dedi�in, �retim Dostum, Vefa, Yakamoz Ruhum, Yaln�zl�klar Liman�, Yani, Ya�amla Kavga, Zavall�, Yok Sensiz Olmuyor Zordur Art� ve Eksi, 

Anekdotlar: G�nderen YunusBir: Adam�na G�re, Ben Bir �ey Yapmad�m, Buyurun, Diyojen, Eline Sa�l�k, Ha, O Zaman Ba�ka... , M�nir Nurettin Misin M�barek, M�stakbel Evlat, O Zaman Der, �z�r Dilerim, Tembel, 99 Nolu Sandal,

Biz Bize Benzeriz: G�nderen YunusBir:Damak Tad�, Helikopter Koluna Tak, Teknoloji, Tersine D�nya, THY ve TV,Trafik I��klar�, �cretsiz An�nda,

Destanlar� Destan Siyah Sandal,

�nsan Hali: Hav Hav, Ben Dedesiyim,

�zdeyi�ler: G�nderen YunusBir: Tap�naktaki Duvar Yaz�s�, �zdeyi�ler,

Atas�zleri: G�nderen: YunusBir  

Denemeleri: Ben Bir Yunusum,

Yusuf YAN�

�yk�leri: Bah�evan Karde�ler, Camiler, Gazi Dut, Hastahaneye Do�ru Gidiyorlard�, Mendiller, 

Denemeleri: Anneler, �e�meler, Evler, Mutluluk Tepesi, Sokaklar, Sultan, Ulu ��nar,

�iirleri: Ar�yorum, Birlik ve Dirlik, Eme�in Bereketi, G�zler, �stiyorum, O Evin Hik�yesi, Seksen Y�l, Tohum, T�rk Bayra��, Yine Ben K�z�m, Yollar,

      " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

FORUM i�in:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

 

 

 

   

 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k S�zl�k S�zl�k  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t