wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

Edebiyat� edebiyat i�in g�ren t�m g�n�lda�lar�m�z� okuyucu ve/veya yazar ( duyguyo�uran ) ve/veya �air ( duyguyo�uran ) olarak aram�zda g�rmek istiyoruz. Enstit�m�zde yer almas�n� istiyoruz.

Edebiyat�n reng�renk duygularla dolu, do�an�n sesleriyle bezenmi� m�zikli �rma��nda beraberce gezinelim, y�zelim, yeniden do�al�m..

 Sizler, SiZ' i ya�atas�n�z istiyoruz...

Sayg�lar�m�zla,

l�tfen t�m edebiyat sevenlere iletiniz.

 

EDEB�YAT AT�LYES� PAZARTES� �ALI�MALARI

Kat�lanlar�n yap�tlar� www.sizedebiyat.com SiZedebiyat sayfalar�ndad�r.

YAZMAYI �STEKLEND�RMEYE �ALI�IYORUZ . " EDEB�YAT AT�LYES�   PAZARTES� �ALI�MALARI " �ER�EVES�NDE HER HAFTA B�R KONUYU BERABERCE SE�ECE��Z. Konu se�mek isteyenlerin se�tikleri konu hakk�ndaki bilgileri �al��madan bir �nceki �ar�amba g�n�ne kadar gorevdefteri1@sizedebiyat.com adresine g�ndermelerini rica ederiz.  Yaz�lar�n�z� en son dakikada yollamaman�z� - en g�zeli yazar yazmaz g�ndermenizi - rica ediyoruz.. KONU �LE �LG�L� YAZIN T�R� B�T�N�YLE S�Z�N SE��M�ZDED�R. �ster DENEME, ister �YK�, ister ���R, ister �NCELEME.. Edebiyat dallar�n�n hepsi de olabilir. Edebiyat At�lyesi giri�inden istedi�iniz dal� se�in. �ster k�sa yaz�n ister uzun ama yaz�n... YAPITLARINIZ ENST�T�' ye konarak, TOPLULU�A DA�ITILACAKTIR. Bunu l�tfen bir KEND�N� GEL��T�RME f�rsat� olarak alg�lay�n�z. Yaz�lar�m�zla, yap�tlar�m�zla kayna�al�m istiyoruz. A�a��daki konulardan birisine veya hepsine, istedi�iniz kadar�na kat�labilirsiniz. Haydi eller KALEMLERE; konumuz a�a��da... BA�ARILAR diliyoruz...  Sevgilerimizle,

1' inci haftan�n konusu...........................27.09.2004 / 03.10.2004...........................Artist Oleg DERGATCHOV'  un karikat�r�n�n hat�rlatt�klar� �zerine

2' inci haftan�n konusu...................4.10.2004 / 10.10.2004...................Abidin D�NO' nun Mutlulu�un Resmi yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine

3' �nc� haftan�n konusu.......11.10.2004 / 17.10.2004........Karikat�rist Ali ��kr� F�DAN' �n �nt�har konulu yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine

4' �nc� haftan�n konusu......18.10.2004 / 24.10.2004.....Montt liman�n�n resimlerin ve �ark�s� ( Puerto Montt, Los Iracundos ) hat�rlatt�klar�

5' inci haftan�n konusu..25.10.2004 / 31.10.2004..Ta Eykola Ta Diskola  ( Kolay �eyler Zor �eyler, Katerina KOUKA ) �ark�s�n�n hat�rlatt�klar�

6' �nc� haftan�n konusu......01.11.2004 / 07.11.2004......Dose Mou Ligaki Ouranno ( Bana Bir Par�a G�ky�z� Ver, Giannis PARIOS ) �ark�s�n�n

7' inci haftan�n konusu 08.11.2004 / 14.11.2004  7. Ev �yk�s� (Alp ARPAD) ve Chathika �ark�s� (B: Mikis THEODORAKIS, K: Vasillis  SALEAS)
8' inci haftan�n konusu..........................................15.11.2004 / 21.11.2004......................................3 MELOD�' nin hat�rlatt�klar� �zerine

9' uncu  haftan�n konusu...22.11.2004 / 28.11.2004.......NOCTURN adl� yap�t�n ( Secret Garden, 1995 ESC' nin Norve� ad�na 1. ) hat�rlatt�klar�

10' uncu  haftan�n konusu..............................29.11.2004 / 05.12.2004............................La CUMPARSITA �ark�s�n�n hat�rlatt�klar� �zerine

11' inci haftan�n konusu......................................................06.12.2004 / 12.12.2004.................................................... La CUMPARSITA

12' inci haftan�n konusu...................................13.12.2004 / 19.12.2004........................................B�R ���R YAZALIM �ARKI S�Z� OLSUN

13' �nc� haftan�n konusu....................................20.12.2004 / 26.12.2004...................................HAYD� EN AZ B�R HAIKU DAHA YAZALIM

14' �nc� haftan�n konusu........................................27.12.2005 / 02.01.2005....................................... HAYD� EN AZ B�R HAIKU YAZALIM

15' inci haftan�n konusu....................03.01.2005 / 09.01.2005....................K�rler Sa��rlar Birbirini A��rlar deyi�inin hat�rlatt�klar� �zerine

16' inci haftan�n konusu.....10.01.2005 / 16.01.2005....Karikat�rist Say�n Cem KO�' un Nasrettin Hoca isimli yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine

17' inci haftan�n konusu...................17.01.2005 / 23.01.2005..................B�LMEK YAPAB�LMEK DE��LD�R konusunun hat�rlatt�klar� �zerine

18' inci haftan�n konusu.................................................24.01.2005 / 30.01.2005............ ........................................B�R ANINIZ �zerine

19' uncu haftan�n konusu.....................................31.01.2005 / 06.02.2005.................................�HANET konusunun hat�rlatt�klar� �zerine

20' inci haftan�n konusu.................................07.02.2005 / 13.02.2005.............................. ELEKTRON�K konusunun hat�rlatt�klar� �zerine

21' inci haftan�n konusu...............14.02.2005 / 20.02.2005................ MESLE��M�ZDEK� UNVANI �NG�L�ZCE S�YLEME ALI�KANLI�I �zerine

22' inci haftan�n konusu........................................................21.02.2005 / 27.02.2005.................................................�LKELL�K  �zerine

23' �nc� haftan�n konusu..........................................28.02.2005 / 06.03.2005.........................................�EV�R� KADIN G�B�D�R �zerine

24' �nc� haftan�n konusu......07.03.2005 / 13.03.2005..... " M�NAZARA " BEN�M DED�KLER�M DO�RUDUR' un ispatlanma KAVGASI m�D�r?

25' inci haftan�n konusu..........................................14.03.2005 / 20.03.2005.....................................�NCE RUH, KALIN DAVRANI��zerine

26' inci haftan�n konusu................21.03.2005 / 27.03.2005................ETRAFINIZA �Y�CE B�R G�Z ATIN; ��MD� G�RD�KLER�N�Z� ANLATIN

27' inci haftan�n konusu..............................................28.03.2005 / 03.04.2005...........................................BEN NE D�YEY�M K�  �zerine  

28' inci haftan�n konusu.............................04.04.2005 / 10.04.2005..............................K��� KEND�N� B�LMEK G�B� �RFAN OLMAZ �zerine

29' uncu haftan�n konusu................................................11.04.2005 / 17.04.2005...................................................G�REB�LMEK �zerine

30' uncu haftan�n konusu......................................18.04.2005 / 24.04.2005..................................................�ARES�Z�M �ARES�Z �zerine

31' inci haftan�n konusu....................................................25.04.2005 / 01.05.2005..................................................REKLAMLAR �zerine

32' inci haftan�n konusu.....................................................02.05.2005 / 08.05.2005............................................DEM�RYOLLARI �zerine

33' �nc�  haftan�n konusu.................................................09.05.2005 / 15.05.2005...............................................YETER ARTIK ! �zerine

34' �nc� haftan�n konusu.......................................16.05.2005 / 22.05.2005.................................�Y� �EYLER N���N DAHA ZOR?     �zerine

35' inci haftan�n konusu......................................................23.05.2005 / 29.05.2005....................................................KUTLAMA izerine

36' �nc� haftan�n konusu..............30.05.2005 / 05.06.2005..............�NSANIN VAZGE�EMEYECE�� HAY�LLER� OLMASI G�ZEL ��NK�! �zerine

37' inci haftan�n konusu............................................06.06.2005 / 12.06.2005......................................GER�EKLERE TAPIYORUM  �zerine

38' inci haftan�n konusu............................................13.06.2005 / 19.06.2005 .........................................BAS�TLERDE TAKILDIK �zerine

39' uncu haftan�n konusu.......................................20.06.2006 / 26.06.2006..........................................YOK, SENS�Z OLMUYOR!... �zerine

40' �nc� haftan�n konusu................................................27.06.2005 / 03.07.2005..............................................TOPRAK �EK�YOR �zerine

41' inci haftan�n konusu.................................................04.07.2005 / 10.07.2005................................................TA�IYAMAMAK �zerine

42' inci haftan�n konusu.............................04.07.2005 / 10.07.2005..............................MEKTUP K�ME A�TT�R; YAZANA MI, YAZil�nA MI?

43' inci haftan�n konusu........................18.07.2005 / 24.07.2005...................EN SEVD���N�Z MEVS�M ve ONA EN UYGUN M�Z�K DEY�NCE...

44' inci haftan�n konusu......................................25.07.2005 / 31.07.2005....................................HEM S�YLEY�P HEM YAPMAMAK �zerine

45' inci haftan�n konusu..........01.08.2005 / 07.08.2005...........5 KEL�ME " �IRFINTI - SEFA - K�PR� - YOL - KENT " nin hat�rlatt�klar� zerine

46' inci haftan�n konusu...............................................01.08.2005 / 07.08.2005................................................KADIN ve ERKEK �zerine

47' inci haftan�n konusu...............................................15.08.2005 / 21.08.2005.................................................KORKULARIMIZ �zerine

48' inci haftan�n konusu...........................................22.08.2005 / 28.05.2005..........................................KELEBEK - KELEBEKLER �zerine

49' inci haftan�n konusu..................................................29.08.2005 / 04.09.2005................................................S�YAH SANDAL �zerine

50' inci haftan�n konusu....................................05.09.2005 / 11.09.2005...................................SONBAHAR BEN� D���ND�R�YOR �zerine

51' inci haftan�n konusu....................................................12.09.2005 / 18.09.2005.............................................GUGUKLU SAAT �zerine

52' inci haftan�n konusu......................................19.092005 / 25.09.2005.............................. B�R�NC� YILIMIZ �EREF�NE KONU SERBEST

2. y�l�m�z

53' inci haftan�n konusu...........................................26.09.2005 / 02.10.2005..................................... S�ZDE ve �ZDE B�R OLMAK �zerine

54' inci haftan�n konusu.........................................03.10.2005 / 09.10.2005.............................ORTAK D�L: KAR�ILIKLI HO�G�R� �zerine

55' inci haftan�n konusu................................................10.10.2005 / 16.10.2005........................................................YOLCULUK �zerine

56' inci haftan�n konusu....................17.10.2005 / 23.10.2005....................SANAL K�TAP ve K�TAP �ZETLER�N�N OKUMAYA ETK�S� �zerine

57' inci haftan�n konusu...................24.10.2005 / 30.10.2005.................UN AMOUR DE COLOMBES ADLI FOTOGRAFIN hst�rlatt�klar� �zerine

58' inci haftan�n konusu..............................31.10.2005 / 06.11.2005............................BULU�MA ADLI FOTOGRAFIN hst�rlatt�klar� �zerine

59' inci haftan�n konusu......................07.11.2005 / 13.11.2005.....................�ETREF�LL� D�NYA  ADLI FOTOGRAFIN hst�rlatt�klar� �zerine

60' inci haftan�n konusu.......................14.11.2005 / 20.11.2005......................WARSZAWA 1964  ADLI FOTOGRAFIN hst�rlatt�klar� �zerine

61' inci haftan�n konusu....21.11.2005 / 27.11.2005....PAMUK N�NE ve PAMUK HELVA ( Paris 1975 ) ADLI FOTOGRAFIN hst�rlatt�klar� �zerine

62' inci haftan�n konusu..........28.11.2005 / 04.12.2005..........VOGUE 1957, 1958 Impreial Convetible ADLI FOTOGRAFIN anlatt�klar� �zerine

63' inci haftan�n konusu...............................05.12.2005 / 11.12.2005..............................K�TAP MI OKUMALIYIZ YOKSA YAZAR MI �zerine

64' inci haftan�n konusu...............................................12.12.2005 / 18.12.2005............................................OLGUN OLAMAMAK �zerinee

65' inci haftan�n konusu......................................09.12.2005 / 25.12.2005.......................................AKLA KARAYI KARI�TIRMAK  �zerine

66' inci haftan�n konusu..................................26.12.2005 / 01.01.2006...................................YEN� YILDA YEN� NELER OLAB�L�R  �zerine

67' inci haftan�n konusu.................................................02.01.2006 / 08.01.2006................................................�NSAN �STERSE �zerine
68inci haftan�n konusu.................09.01.2006 / 15.01.2006..................Martin de MAAT' �n YOU ARE PURE POTENTIAL adl� �al��mas� �zerine
69inci haftan�n konusu.........................................16.01.2006 / 22.01.2006.........................................DALGALARIN SONSUZLU�U �zerine
70inci haftan�n konusu.......................................23.01.2006 / 29.01.2006...........................................HUZUR MU, MUTLULUK MU ? �zerine
71inci haftan�n konusu.............................................30.05.2006 / 05.02.2006............................................. ... ile BESLENENLER  �zerine
72inci haftan�n konusu..............................................06.02.2006 / 12.02.2006...............................................CEV�Z ya da TAHTA �zerine
73inci haftan�n konusu...............................................13.02.2006 / 19.02.2006.................................................SEN� SEV�YORUM �zerine
74inci haftan�n konusu............................................20.02.2006 / 26.02.2006.............................................MUTLU OLAMAYANLAR �zerine
75inci haftan�n konusu...............................................27.02.2006 / 05.03.2006.....................................................MART ve KED� �zerine

76' inci haftan�n konusu.....................06.03.2006 / 12.03.2006....................B�R ��FT T�T�N RENKL� YAPRA�IN HATIRLATTIKLARI �zerine

77' inci haftan�n konusu...........13.03.2006 / 19.03.2006............MESLEK� DAYANI�MA ADINA K�R� K�R�NE MESLEKDA� SAVUNMAK �zerine

78' inci haftan�n konusu.............................................20.03.2006 / 26.03.2006.............................................�L�M�NE SEVDALAR �zerine

79' inci haftan�n konusu......................................27.03.2006 / 02.04.2006....................................�NSANO�LUNUN DE���KENL��� �zerine

80' inci haftan�n konusu................................................03.04.2006  09.04.2006................................................KANDIRMACALAR �zerine

81' inci haftan�n konusu..................................................10.04.2006 / 16.04.2006.....................................................BEN K�M�M �zerine

82' inci haftan�n konusu........................................17.04.2006 / 23.04.2006............................................WILLIAM SHAKESPEARE �zerine

83' inci haftan�n konusu.................................24.04.2006 / 30.04.2006...................................K�MS�N SEN; C�CE M�S�N, DEV M�?  �zerine

84' inci haftan�n konusu................................................01.05.2006 / 06.05.2006 .................................................FOTOGRAFLAR �zerine

85' inci haftan�n konusu..................................................08.05.2006 / 14.05.2006..................................................YA� D�N�M� �zerine

86' inci haftan�n konusu..................................15.05.2006 / 21.05.2006...............................19 MAYIS' �n SiZe �A�RI�TIRDIKLARI �zerine

87' inci haftan�n konusu.........................22.05.2006 / 28.05.2006........................TAR�H M�, �NSANLAR MI TEKERR�RDEN �BARET? �zerine

88' inci haftan�n konusu..............................................29.05.2006 / 04.06.2006.............................................SiZ NE RENKS�N�Z ? �zerine

89' inci haftan�n konusu................................................................05.06.2006 / 11.06.2006................................................D�R�STL�K ...............................( �nsandaki evrensel de�erler, onur, adalet, d�r�stl�k do�u�tan m� gelmektedir? Ne kadar� sonradan kazan�l�r? ) �zerine

90' inci haftan�n konusu...12.06.2006 / 18.06.0-2006...EDEB�YATIN KAZANIMLARDAK� ROL�.... ( Bireylerin geli�iminde ve toplumlar�n ger�ek anlamda medeni olmas�nda insandaki  evrensel de�er kazan�mlar� yerle�irken edebiyat�n rol� ne kadar yer tutar, etkisi nedir? ) �zerine

91' inci haftan�n konusu...12.06.2006 / 18.06.2006...KL�S�KLER...( Kl�sik eserlerin        okunmas�    bireysel        ve       toplumsal        anlamda        �a�lar         boyunca         nas�l         bir         �ekillenme         yaratm��t�r? )

92' inci haftan�n konusu...................................26.06.2006 / 02.07.2006.................................KEND� KEND�N�N  EFEND�S� OLMAK �zerine

93' inci haftan�n konusu.......................................03.07.2006 / 09.07.2006....................................EDEB�YAT YAPMAK NE DEMEK? �zerine

94inci haftan�n konusu...........................................10.07.2006 / 16.07.2006..............................................YELKENS�Z TEKNELER �zerine
95inci haftan�n konusu.....................................17.07.2006 / 23.07.2006..................................G��MENL�K ve/veya M�ZAH� YANI �zerine
96inci haftan�n konusu.................................................24.07.2006 / 30.07.2006.............................................H�K�YE YAZMAK... �zerine
97inci haftan�n konusu.................................................31.07.2006 / 06.08.2006...............................................KU� OLUP U�SAM �zerine
98inci haftan�n konusu...........................................07.08.2006 / 13.08.2006.............................................NEREDE KALMI�TIK...  �zerine
99uncu haftan�n konusu......................................14.08.2006 / 20.08.2006.....................................U�MA;YANIMDA Y�R� YETER... �zerine
100 �nc� haftan�n konusu...21.08.2006 / 27.08.2006...A�USTOS' un TUL�� PEMBES�YLE  DEN�Z ve G�KY�Z� MAV�S� ��B�RL��� YAPTI�INDA... 
101 inc� haftan�n konusu...28.08.2006 / 03.09.2006...Enstit�m�z' deki YAPITLAR hakk�nda �nerilerimi, ele�tirimi, be�enilerimi s�ylemiyorum ��nk�... �zerine
102inc� haftan�n konusu...........04.09.2006 / 10.09.2006..........G�RG� ve TERB�YE KURALLARINA BA�LILIK N���N ALINGANLIK OLARAK YORUMLANR?
103 �nc� haftan�n konusu.........................................................11.09.2006 / 17.09.2006............................................................ALTIN EYER, NEYE DE�ER? �zerine
104 �nc� haftan�n konusu.......................................18.09.2006 / 24.09.2006........................................�K�NC� YILIMIZ �EREF�NE KONU SERBEST

 

3. y�l�m�z

105 inci haftan�n konusu...........................................................25.09.2006 / 01.10.2006.......................................................BIANCA RYAN �zerine
106 inci haftan�n konusu............................................................02.10.2006 / 08.09.2006............................................................G�LGELER �zerine
107 �nc� haftan�n konusu.....................................................09.10.2006 / 15.10.2006.............................................SONBAHAR B�TMEDEN... �zerine
108 �nc� haftan�n konusu...................................................16.10.2006 / 22.10.2006............................................SOYLED�KLER�N� UNUTMA �zerine
109 uncu haftan�n konusu...................................................23.10.2006 / 29.10.2006............................................BAYRAM NED�R?  �zerine
110 uncu haftan�n konusu................................................30.10.2006 / 05.11.2006......................................YANAN MUMUN SICAKLI�INDA �zerine
111 uncu haftan�n konusu............................................06.11.2006 / 12.11.2006.................................. B�Z O ZAMAN BA�KA �NSANLARDIK �zerine
112 inci haftan�n konusu..................................................13.11.2006 / 19.11.2006........................................ YANI BA�INIZDAK� YABANCI �zerine
113 inci haftan�n konusu...............................................20.11.2006 / 26.11.2006.....................................  GER�EK mi hayal mi Daha G��l� �zerine
114 �nc� haftan�n konusu...........................................27.11.2006 / 03.12.2006.................................  TEK SESL� M�Z�K, �OK SESL� M�Z�K �zerine
115 inci haftan�n konusu................................................04.12.2006 / 10.12.2006.......................................  YA�ARKEN KA�IRDIKLARIMIZ �zerine
116 �nc� haftan�n konusu.......................................................11.12.2006 / 17.12.2006............................................. B�R �NSAN, B�N KADER �zerine
117 inci haftan�n konusu....................................................................18.12.2006 / 24.12.2006........................................................... ?=BEN �zerine
118 inci haftan�n konusu................................25.12.2006 /31.12.2006.......................... 31.12, saat 24:oo de BIRAKMAK �STED�KLER�N�Z �zerine
119 uncu haftan�n konusu................................01.01.2007 / 07.01.2007...........................  �Y� �EYLERE KAR�ILIK VEREB�L�YOR MUYUZ? �zerine
120 inci haftan�n konusu..........................................08.01.2007 / 14.01.2007...................................  YARDIM ETMES�N� B�L�YOR MUYUZ? �zerine
121 inci haftan�n konusu.........................................15.01.2007 / 21.01.2007....................................  YARDIM ALMASINI B�L�YOR MUYUZ? �zerine
122 inci haftan�n konusu.................................22.01.2007 / 28.01.2007........................ TE�EKK�R ETMES�N�  ETMES�N� B�L�YOR MUYUZ? �zerine
123 �nc� haftan�n konusu...........................................28.01.2007 / 04.02.2007.................................  DE�ER B��MES�N� B�L�YOR MUYUZ? �zerine
124 �nc� haftan�n konusu.......................................................05.02.2007 / 11.02.2007..........................................  ISLIKLA �ARKI �ALMAK �zerine
125 inci haftan�n konusu...........................................................12.02.2007 / 18.02.2007...............................................  SEVG�L�LER G�N� �zerine
126 �nc� haftan�n konusu.......................................19.02.2007 / 25.02.2007..........................  ESTET���N �NSANLA OLAN �L��K�S� NED�R? �zerine
127 inci haftan�n konusu.................................................................26.02.2007 / 04.03.2007......................................................  ONGUNLUK �zerine
128 inci haftan�n konusu................................................05.03.2007 / 11.03.2007............................................... D���NMEDEN KONU�MAK �zerine
129 uncu haftan�n konusu................................................12.03.2007 / 18.03.2007............................................. EN K�T� M�RAS: CEHALET �zerine
130 uncu haftan�n konusu....................................................19.03.2007 / 25.03.2007............................................... AKLI KULLANAMAMAK �zerine
131 inci haftan�n konusu........................................26.03.2007 / 01.04.2007...................................... �NSANLAR B�RB�R�N� N���N �TER?  �zerine
132 inci haftan�n konusu............................02.04.2007 / 08.04.2007.......................  N���N B�RL�KTE OLMASI GEREKENLER OLAMAZLAR?  �zerine
133 �nc� haftan�n konusu..........................09.04.2007 / 15.04.2007............................ K���SEL �IKARDAN DAHA �ST�N OLAN �IKARLAR �zerine
134 �nc� haftan�n konusu..........................................16.04.2007 / 22.04.2007........................................ ZEYT�NYA�I G�B� �STE �IKMAK �zerine
135 inci haftan�n konusu........................................................23.04.2007 / 29.04.2007.............................................. 23 N�SAN' n�n ANLAMI �zerine
136 �nc� haftan�n konusu.............................................30.04.2007 / 05.05.2007................................ YALAKALIK ( DALKAVUKLUK ) SANATI �zerine
137 inci haftan�n konusu..........................................................07.05.2007 / 13.05.2007.................................................. G�N�LDA� OLMAK �zerine
138 inci haftan�n konusu.................................................................14.05.2007 / 20.05.2007................................................... �K�Y�ZL�L�K �zerine
139 uncu haftan�n konusu............................................................21.05.2007 / 27.05.2007................................................ HAK ETMEYENLER �zerine
140 �nc� haftan�n konusu.....................................................27.05.2007 / 03.06.2007......................................... EGOSUNA YEN�K D��ENLER �zerine
141 inci haftan�n konusu........................04.06.2007 / 10.06.2007......................BA�KALARINDAN BEKLED���N� KEND�S� YAPMAYANLAR �zerine
142 inci haftan�n konusu...............................11.06.2007 / 17.06.2007............................ANNE ve BABALARIMIZ NE KADAR G��L�LERM�� �zerine
143 �nc� haftan�n konusu....................................................18.06.2007 / 24.06.2007..............................................KA�IRDI�IMIZ A�KLAR �zerine
144 �nc� haftan�n konusu....................................................25.06.2007 / 01 .07.2007...........................................ASLA AKILLANMAYANLAR �zerine
145 inci haftan�n konusu..........................................02.07.2007 / 08 .07.2007..................................�NSAN B�TER, YAPACAKLARI B�TMEZ  �zerine
146 �nc� haftan�n konusu.............................09.07.2007 / 15 .07.2007........................HAZ�NE �ST�NDE OTURUP FARKINA VARMAYANLAR �zerine
147 inci haftan�n konusu.........................................................16.07.2007 / 22 .07.2007...................................................G�TMEYEN S�L�ET �zerine
148 inci haftan�n konusu...........................................23.07.2007 /  29.07.2007.....................................AT N���N SAH�B�NE G�RE K��NER? �zerine
149 uncu haftan�n konusu..............30.07.2007 /  05.08.2007.............YAZAR OLAB�LMEK i�in TOPLUMLA TERS D��MEK GEREKL� M�D�R? �zerine
150 inci haftan�n konusu.......................06.08.2007 /  12.08.2007.......................ACISIYLA, EK��S�YLE, TUZLUSUYLA, TATLISIYLA �NSAN �zerine
151 inci haftan�n konusu........................13.08.2007 /  19.08.2007...................... D�KKATS�Z ve D�KKATL� �NSANLAR ARASINDAK� FARK �zerine
152 inci haftan�n konusu.............................................20.08.2007 /  26.08.2007........................................... ADALET�N B�TT��� YERDE...   �zerine
153 �nc� haftan�n konusu.....................................................27.08.2007 /  02.09.2007............................................. SARMA� DOLA� OLMAK �zerine
154 �nc� haftan�n konusu.......03.09.2007 /  09.09.2007.......TELEV�ZYON, K�YL� ve �EH�RL� ARASINDAK� FARKI KOYULTMU� MUDUR? �zerine
155 inci haftan�n konusu........10.09.2007/16.09.2007....KADIN ya da ERKEK, K�M�N TARAFINDAN YAKILDI�I D�KKATE ALINMADAN S�YLENEN T�RK�LER �zerine
156 �nc� haftan�n konusu...............................................17.09.2007 /  23.09.2007..................................���NC� YILIMIZ �EREF�NE KONU SERBEST

 

4. y�l�m�z

157 inci haftan�n konusu.........................................24.09.2007 / 30.09.2007.................................. ANLADIN MI yerine ANLATAB�LD�M M� �zerine
158 inci haftan�n konusu....................01.10.2007 /  07.10.2007............. DEN�Z KENARI A�KLARINDA C�NSELL�K M� DAHA A�IR BASAR? �zerine
159 uncu haftan�n konusu.................................08.10.2007 / 14.10.2007............................ ULA�AB�LD���N�Z YERE KADAR G��L�S�N�Z �zerine
160 �nc� haftan�n konusu......................15.10.2007 / 21.10.2007.................. MUTLULUK, �OK KISA ANLARIN DAHA �OK TEKRARI MIDIR? �zerine
161 inci haftan�n konusu.....................................22.10.2007 / 28.10.2007............................ A�K, KEND�N� B�R�NDE KANDIRMAK MIDIR? �zerine
162 inci haftan�n konusu...................................................29.10.2007 / 04.11.2007......................................... CUMHUR�YET KAZANIMLARI �zerine
163 �nc� haftan�n konusu...................................................05.11.2007 / 11.11.2007......................................... PERDE ZAMANINDA A�ILIR �zerine
164 �nc� haftan�n konusu.......................................12.11.2007 / 18.11.2007............................ 17 YA� A�KIMLA ��MD� KAR�ILA�IRSAM...�zerine
165 inci haftan�n konusu.......................................................19.11.2007 / 25.11.2007............................................  SAYGI N���N ESASTIR? �zerine
166 inci haftan�n konusu.....................................................26.11.2007 / 02.12.2007..........................................  �IMARTMANIN EN G�ZEL� �zerine
167 inci haftan�n konusu..................................................................03.12.2007 / 09.12.2007.......................................................  A�IZ TADI �zerine
168 inci haftan�n konusu....................................................................10.12.2007 / 16.12.2007............................................HADD�N� B�LMEK  �zerine
169 uncu haftan�n konusu...........................................................17.12.2007 / 23.12.2007........................................M�Z�KLE SOHBET ETMEK �zerine
170 inci haftan�n konusu.........................................................................24.12.2007 / 30.12.2007...........................................................2007 �zerine
171 inci haftan�n konusu.............................................................31.12.2007 / 06.01.2008..............................................2008' in GET�R�LER� �zerine
172 inci haftan�n konusu.............................................................07.01.2008 / 13.01.2008..........................................GECEN�N B�R YER�NDE �zerine
173 �nc� haftan�n konusu....................................................14.01.2008 / 20.01.2008.................................G�ZEL �EYLER NEDEN AZALIYOR? �zerine
174 �nc� haftan�n konusu............................21.01.2008 / 27.01.2008................�HANET�N YOLCULU�U N���N TAR�H BOYUNCA S�R�YOR?  �zerine
175 inci haftan�n konusu............................28.01.2008 / 03.02.2008...................EL� G�RMEYEN K��� YAZIYI KALEM�N YAZDI�INI SANIR  �zerine
176 �nc� haftan�n konusu............................................................04.02.2008 / 10.02.2008.................................................G�Z� D�NM��L�K  �zerine
177 �nc� haftan�n konusu..................................................................11.02.2008 / 17.02.2008...................................................OKUL YILLARI �zerine
178 �nc� haftan�n konusu...............................18.02.2008 / 24.02.2008...........................RUHUNUZU NEYLE YIKAMAYI TERC�H EDERS�N�Z? �zerine
179 uncu haftan�n konusu..............................................................25.02.2008 / 02.03.2008.............................................................DUYMAK �zerine
180 ninci haftan�n konusu.................................03.03.2008 / 09.03.2008..........................D�RT MEVS�MDE DE �LKBAHARI YA�AYAB�LMEK �zerine
181 inci haftan�n konusu...................................................10.03.2008 / 16.03.2008.........................................AK�AM�ST� YALNIZLIKLARI �zerine
182 inci haftan�n konusu..................17.03.2008 / 23.03.2008............N���N, B�R YAPITI OLU�TURAN UYGULAYANDAN DAHA AZ ANILIR? �zerine
183 �nc� haftan�n konusu.........................................................24.03.2008 / 30.03.2008.................................................SAHTE SAM�M�YET �zerine
184 �nc� haftan�n konusu....................................................31.03.2008 / 06.04.2008..................................................DOYMAYI B�LMEMEK �zerine
185 inci haftan�n konusu...........................................................07.04.2008 / 13.04.2008......................................................KUCAKLA�MAK �zerine
186 �nc� haftan�n konusu...................................................14.04.2008 / 20.04.2008.............................................. SAKA KU�UNUN �I�LI�I �zerine
187 inci haftan�n konusu...................................................21.04.2008 / 27.04.2008.........................................B�R G�N B�R KAPI A�ILIR!.. �zerine
188 inci haftan�n konusu.............................................................28.04.2008 / 04.05.2008...................................................B�R HAY�L K�... �zerine
189 uncu haftan�n konusu....................................................05.05.2008 / 11.05.2008.........................................SAYGI ERKEN YOL ALDIRIR �zerine
190 �nc� haftan�n konusu..............................................12.05.2008 / 18.05.2008....................................BEREKETL� TOPRAKLAR �ZER�NDE �zerine
191 inci haftan�n konusu.....................................................19.05.2008 / 25.05.2008........................................APTALLIK S�REKL� M�D�R?  �zerine
192 inci haftan�n konusu..........................................26.05.2008 / 01.06.2008............................ D�R�STL�K NEYLE YER DE���T�REB�L�R? �zerine
193 �nc� haftan�n konusu...........................................................02.06.2008 / 08.06.2008.................................................SEV�YE �NERSE... �zerine
194 �nc� haftan�n konusu..........................................................09.06.2008 / 15.06.2008............................................YALANI ASIL YAPMAK �zerine
195 inci haftan�n konusu.............................................................16.06.2008 / 22.06.2008..................................................SEVMEK VE SEKS �zerine
196 �nc� haftan�n konusu..............................................23.06.2008 / 29.06.2008.................................K�RESEL ISINMANIN S�ZCE ANLAMI? �zerine
197 inci haftan�n konusu.......................................................30.06.2008 / 06.07.2008..............................................HO�AF MI, �AR�AF MI? �zerine
198 inci haftan�n konusu..................................................................07.07.2008 / 13.07.2008.........................................................K�ME NE? �zerine
199 uncu haftan�n konusu.......................................................14.07.2008 / 20.07.2008...........................................�HANET NASIL �NLEN�R �zerine
200 �nc� haftan�n konusu.......................................................21.07.2008 / 27.07.2008............................................N���N HERKES YALNIZ? �zerine
201 inci haftan�n konusu..............................................28.07.2008 / 03.08.2008.................................ATAS�ZLER� BO�A S�YLEN�YORSA... �zerine
202 inci haftan�n konusu...........................................................04.08.2008 / 10.08.2008...................................................B�Z�M �ARKIMIZ �zerine
203 �nc� haftan�n konusu..........................................11.08.2008 / 17.08.2008...................................ROMANT�ZM KILIK MI  DE���T�RD�? �zerine
204 �nc� haftan�n konusu..............................................18.08.2008 / 24.08.2008....................................KEND�N� YUKARDA G�RME �zerine
205 �nc� haftan�n konusu......................................................25.08.2008 / 31.08.2008.............................................SEV�YEL� BERABERL�K �zerine
206 �nc� haftan�n konusu.....................................................01.09.2008 / 07.09.2008...........................................APARTMAN = ��RK�NL�K �zerine
207 �nc� haftan�n konusu..............................................................08.09.2008 / 14.09.2008.................................................... EYL�LDE A�K �zerine
208 inci �nc� haftan�n konusu........................................15.09.2008 / 21.09. 2008..............................D�RD�NC� YILIMIZ �EREF�NE KONU SERBEST

5. y�l�m�z

209 uncu haftan�n konusu..............................................................22.09.2008 / 28.09.2008....................................................AYDIN �NSAN  �zerine
210 uncu haftan�n konusu.......................................29.09.2008 / 05.10.2008...............................ARABESK�N �LKEYE YAPTI�I TAHR�BAT  �zerine
211 inci haftan�n konusu.....................................................06.10.2008 / 12.10.2008............................................YANLI� ANLA�ILMALAR  �zerine
212 inci  haftan�n konusu.................................................13.10.2008 / 19.10.2008......................................DE���T�REB�LECE��M �EYLER   �zerine
213 �nc� haftan�n konusu..................................................................20.10.2008 / 26.10.2008...........................................................KADIN  �zerine
214 �nc� haftan�n konusu...................................................................27.10.2008 / 02.11.2008..........................................................ERKEK  �zerine
215 inci  haftan�n konusu.........................................................03.11.2008 / 09.11.2008.................................................�A�RILI BAKI�LAR �zerine
216 �nc� haftan�n konusu..............................................................10.11.2008 / 16.11.2008.....................................................YAVA� YAVA�  �zerine
217 inci  haftan�n konusu...............................................................17.11.2008 / 23.11.2008........................................................SEN ve BEN �zerine
218 inci  haftan�n konusu.........................................................................24.11.2008 / 30.11.2008........................................................ISLAK �zerine
219 uncu haftan�n konusu........................................................01.12.2008 / 07.12.2008...............................................UFKUN KIZIL ATE�� �zerine
220 inci haftan�n konusu..........................................................08.12.2008 / 14.12.2008..................................................TAR�IN KOKULUM  �zerine
221 inci  haftan�n konusu......................................................15.12.2008 / 21.12.2008..............................................YA�MURLU TREN�KOT  �zerine
222 inci haftan�n konusu..........................................................22.12.2008 / 28.12.2008..................................................A�KIN HAYKIRI�I  �zerine
223 �nc� haftan�n konusu......................................................................29.12.2008 / 04.01.2009.............................................................SES �zerine
224 �nc� haftan�n konusu.............................................................05.01.2009 / 11.01.2009........................................................HUZUR YOK! �zerine
225 inci haftan�n konusu........................................................12.01.2009 / 18.01.2009.................................................SENLE de SENS�Z de �zerine
226 �nc� haftan�n konusu..................................................19.01.2009 / 25.01.2009........................................... YA�AMDAN BEKLENT�LER�M �zerine
227 inci haftan�n konusu.......................................26.01.2009 / 01.02.2009..................................YABANCI KOLLARDA MUTLULUK ARAMAK �zerine
228 inci haftan�n konusu.............................................................02.02.2009 / 08.02.2009.................................................. SEN� �ST�YORUM �zerine
229 uncu haftan�n konusu.............................................................09.02.2009 / 15.02.2009..................................................D�RTEN �HANET �zerine
230 uncu haftan�n konusu...................................................16.02.2009 / 22.02.2009....................................�EREFL� SOKAKTAK� �EREFS�Z �zerine
231 inci haftan�n konusu.......................................................23.02.2009 / 01.03.2009.............................................Y�T�P G�DEN DE�ERLER �zerine
232 inci haftan�n konusu.................................................02.03.2009 / 08.03.2009....................................D�NYA G�TT�K�E KALINLA�IYOR �zerine
233 �nc� haftan�n konusu.........................................................09.03.2009 / 15.03.2009..................................................KADIN ve �HANET �zerine
234 �nc� haftan�n konusu.........................................................16.03.2009 / 22.03.2009..................................................ERKEK ve �HANET �zerine
235 inci haftan�n konusu.........................................23.03.2009 / 29.03.2009................................KADIN N���N HEP �STE �IKMAK �STER? �zerine
236 �nc� haftan�n konusu............................................................30.03.2009 / 05.04.2009............................................B�LG�S�Z�N KUVVET� �zerine
237. haftan�n konusu............................................................06.04.2009 / 12.04.2009............................................A�K MI, SEVG� M� ? �zerine
238. haftan�n konusu............................................13.04.2009 / 19.04.2009..............................GENET��� DE���T�R�LM�� ORGAN�ZMALAR �zerine
239. haftan�n konusu............................................................20.04.2009 / 26.04.2009.........................................................AKLIN KAR�ISI �zerine
240. haftan�n konusu.........................................................27.04.2009 / 03.05.2009.........................................HAKLI N���N YALNIZ KALIR? �zerine
241. haftan�n konusu................................................................04.05.2009 / 10.05.2009............................................K�ME G�VENEB�L�R�Z? �zerine
242. haftan�n konusu...............................11.05.2009 / 17.05.2009.................... �NT�KAM, ALINASI MIDIR YOKSA ALINAMAMASI MIDIR? �zerine
243. haftan�n konusu........................................................................18.05.2009 / 24.05.2009........................................................GUSTONUZ �zerine
244. haftan�n konusu.............................................................25.05.2009 / 31.05.2009..............................................BEN DE��L, O �ST�YOR! �zerine
245. haftan�n konusu...................................................01.06.2009 / 07.06.2009.....................................BAZI AKILLAR N���N TAKILIRLAR? �zerine
246. haftan�n konusu.....................................................08.06.2009 / 14.06.2009......................................T�KET�C� HAKLARI NE D�ZEYDE? �zerine
247. haftan�n konusu...............................................................15.06.2009 / 21.06.2009...............................................BEN� K�M Y�NETS�N? �zerine
248. haftan�n konusu........................22.06.2009 / 28.06.2009................BEETHOVEN P�YANO KON�ERTO 5, �MPARATOR  BA�LIKLI TEMA �zerine
249. haftan�n konusu...............................................................29.06.2009 / 05.07.2009..............................................H�K�YE M�, �YK� M�? �zerine
250. haftan�n konusu.................................................................06.07.2009 / 12.07.2009...............................................KED� M�, K�PEK M�? �zerine
251. haftan�n konusu............................................................................13.07.2009 / 19.07.2009...........................................................NEFES �zerine
252. haftan�n konusu..........................................20.07.2009 / 26.07.2009.............................KADININ ESMER�, OTOMOB�L�N KUYRUKLUSU �zerine
253. haftan�n konusu............................................................27.07.2009 / 02.08.2009............................................N���N TAM YAPMAZLAR? �zerine
254. haftan�n konusu.............................................................03.08.2009 / 09.08.2009............................................YA�LI BEDEN, GEN� A�K �zerine
255. haftan�n konusu....................................................10.08.2009 / 16.08.2009...................................DANGALAKLIK KALITIMSAL MIDIR? �zerine
256. haftan�n konusu...........................................................17.08.2009 / 23.08.2009............................................K�M DAHA SIKI SARILIR? �zerine
257. haftan�n konusu..................................................................24.08.2009 / 30.08.2009...................................................KEND�N� B�LMEZ �zerine
258. haftan�n konusu....................................31.08.2009 / 06.09.2009.......................18, 38, 58... HANG�S�N�N A�KI DAHA KUVVETL�D�R? �zerine
259. haftan�n konusu.....................................07.09.2009 / 13.09.2009........................S�REKL� KEND�N�  KONTROL �NSANI YIPRATIR MI? �zerine
260. haftan�n konusu.........................................................................14.09.2009 / 20.09.2009........................................................A� ve TOK �zerine

6. y�l�m�z

261. haftan�n konusu..................................................21.09.2009 / 27.09.2009........................................B�LG�S�ZL�K RESSAMI NE ��ZER? �zerine
262. haftan�n konusu..........................28.09.2009 / 04.10.2009................AH!  B�R ZENG�N OLSAM MI, AH! ONLA TEKRAR ... YA�ASAM MI? �zerine
263. haftan�n konusu..............................................................05.10.2009 / 11.10.2009...............................................AH! ... B�R EV�M OLSA �zerine
264. haftan�n konusu..................................................12.10.2009 / 18.10.2009....................................B�RLE�EN BEDENLER�N ORTAK D�L� �zerine
265. haftan�n konusu..........................................................19.10.2009 / 25.10.2009.........................................D�L�NDEN KES AKLINA EKLE  �zerine
266. haftan�n konusu.....................................26.10.2009 / 01.11.2009.........................D��ECEKSEN KEND�N D��, BA�KASI DEV�RMES�N! �zerine
267. haftan�n konusu...............................................................02.11.2009 / 08.11.2009...............................................K�ML�KS�Z T�KET�C� �zerine
268. haftan�n konusu....................................................................09.11.2009 / 15.11.2009..................................................DEL�CES�NE A�K �zerine
269. haftan�n konusu......................................................................16.11.2009 / 22.11.2009....................................................ARZU TERZ�S� �zerine
270. haftan�n konusu..............................................................23.11.2009 / 29.11.2009..............................................FENERBAH�EL� OLMAK �zerine
271. haftan�n konusu.....................................................................30.11.2009 / 06.12.2009....................................................G�ZEL NED�R? �zerine
272. haftan�n konusu..........................................07.12.2009 / 13.12.2009........................KADININ MERT OLANI, OTOMOB�L�N BURUNLUSU �zerine
273. haftan�n konusu.............................................14.12.2009 / 20.12.2009..................................SEN SEN OL; K�MSE EV�R�P �EV�RMES�N �zerine
274. haftan�n konusu..................................................................21.12.2009 / 27.12.2009..................................................B�TMEYEN KAVGA �zerine
275. haftan�n konusu..............................................................28.12.2009 / 03.01.2010.................................................YEN� YIL veya 2010   �zerine
276. haftan�n konusu.........................................................................04.01.20!0 / 10.01.2010........................................................A� ve TOK �zerine
277. haftan�n konusu.........................................................................11.01.2010 / 17.01.2010...........................................................��PHE   �zerine
278. haftan�n konusu........................................................................18.01.2010 / 24.01.2010..........................................................SAHTEC� �zerine
279. haftan�n konusu........................................................................25.01.2010 / 31.01.2010.....................................................ORTAK AKIL �zerine
280. haftan�n konusu.........................................................01.02.2010 / 07.02.2010....................................PAZARLIK KANDIRMACA MIDIR? �zerine
281. haftan�n konusu.....................................................................08.02.2010 / 14.02.2010.....................................................�AP MESELES� �zerine
282. haftan�n konusu.........................................................15.02.2010 / 21.02.2010......................................... AYRILIK DA SEVDAYA D�H�L �zerine
283. haftan�n konusu.....................................................................22.02.2010 / 28.02.2010..................................................... BEN ve �TEK� �zerine
284. haftan�n konusu...................................................................01.03.2010 / 07.03.2010..................................................S�BEL DAMLALAR �zerine
285. haftan�n konusu..................................................................08.03.2010 / 14.03.2010.................................................G�N�L ... �ST�YOR �zerine
286. haftan�n konusu...............................................15.03.2010 / 21.03.2010..................................EDEB�YAT N���N YALNIZ KALMALIDIR? �zerine
287. haftan�n konusu...............................................................22.03.2010 / 28.03.2010.................................................ELL�S�NDEN SONRA �zerine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
312. haftan�n konusu...............................................................................................................................ALTINCI YILIMIZ �EREF�NE KONU SERBEST

 

EDEB�YAT AT�LYES� PAZARTES� �ALI�MALARI' na kat�lmak i�in bilgi istemek ve yap�tlar�n�z� g�nderebilece�iniz adresiniz:

S�Z li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI ���N ELEKTRON�K POSTA KUTUSU

KAMPANYALAR " S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

KAMPANYALAR

" ��RETMEN' E B�R �ANS TANI " S�REKL� E��T�M KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

 

       
 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t