wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it BEYC�K

HOCA NASREDD�N

Koca Nasreddin bu

Vard�r bir bildi�i

D�md�z bir e�ek

De�il bindi�i

Bak�nca dinleyenlerine

Bizim e��ek

Merkep mertebesinde besbelli

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 16. hafta, 10.01.2005 - 16.01.2005 haftan�n konusu: Karikat�rist Say�n Cem KO�' un Nasreddin Hoca isimli yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine..

 

Yi�it BEYC�K, 14.01.2005                     Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t