wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

�ER�EVE VE KARE

B�y�k �er�eve duvara

S��acak art�larla eksiler

Pembe �er�eveyi yasla

An�larla e�le�mi� sevgiler

Ba�ucuma bo� bir �er�eve

Dolacak i�i yapacaklar�mla

Ba�layacak her bir bo� kare

Seni bana beni sana

...ya�ananlarla

YunusBir, Mart, 2004,                                                       Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t