wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

DUALI D�LEK

Hay�rl� olsun hay�rl� olsun her �eyin yenisi

��leri hep sayg�yla umutla sevgiyle hep dolsun

P�r�l p�r�l, ki�iye �zel, �ok g�zel, anlasana en de�erli

Sadece ikimize ait yaln�zca masum kals�n, di�erleri sussun

Eminim d���nceli ve anlay��l� ama olgun ayn� iyilikte d���n�yorsun  

Sadece ikisine ait �ocuk�a payla��lan ne ho� sen de mutlak biliyorsun

YunusBir, 13.03.2004 18:oo                                                                                        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t