wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Alp ARPAD

SAAT 24' � �ALDI, BANA HAIKU BASTIRDI !..

 

     DOSTLARDAN �Z�NS�Z               HAIKU BASTIRDI                            AKROST����L�K                              KAND�LL�

yar�nlard� �u

yazar, yine  yazard�               

hay�rs�zd� bu !...

Ruhum sars�ld�

G�rd���mde ki�isel        

Hayku bast�rd�

Akrosti� i�i

K�rk�ndalar k�rk ki�i

�nciden di�i

Yar�n ayd�nl�k

I��k bug�nden geldi

Ayd�nl�k deldi

 

Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 14. hafta, 27.12.2004 - 02.01.2005, haftan�n konusu: EN AZ B�R HA�KU

Duyguyo�uran�n notu: Haiku, : XVI.  y�zy�lda ortaya ��k�p XVII - XIX. y�zy�llarda geli�mi� 5 / 7 / 5 heceli, Japon lirik �iiri. Lirik olmakla beraber enstantane duygular� anlatmakta da kullan�l�r.  

        : Alp ARPAD, Ankara, 18.08.2004,  24:oo                                                                      Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t