wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusB�R

MUTLULU�U �EMS�YELEMEK / �EMS�YEN�N MUTLULU�U

�yle ya,

�u tarafa bir bak, �evir �imdi de bu tarafa bak!

 

Bir oda, bir soba, bir yatak, alt� �ocuk, iki de ku��uk

Kedi k�pek de yatakta ya gen� tavuk

Patchwork de eski ama yetmemi�

Bu mu mutluluk

Belki de bu mutluluk

Ev eski dam akacak boru yamuk ku� pislemi�

Ne gam hepsi gelir hepsi ge�er m�him olan insanl�k

Ana mutlu baba mutlu, a, belki de umutlu

Tavuk merakl� k�pek huylu kedi uykulu

R�yalar h�lyal�, tapulu ama alt� �ocuklu

Bu mu mutluluk

Belki de bu mutluluk

Sokularak yorgana s���narak atana karde�ine

Her �ey tamam de�il ama bir bir vars�n eksik kals�n

Kad�n� da mutlu erke�i de mutlu k�z� da mutlu o�lan� da mutlu

Bu mudur mutluluk sonu�ta bast�rd�k�a yokluk yoksulluk

Zamanla al���r hatta yad�rgamazs�n belki de bu mutluluk

Olmayacak dualar�n aminleri umutlu, kutlu, Mutlu,

Mersin Mutlu ya da Bey�ehir Mutlu

Bunlar nerde olursa olsun mutlu

Tabii ya, anlad�m i�te yine

Bunlar ger�ekten mutlu

Hale' nin sobas� kuru

Tek g�z oda kuru

Odada hava kuru

Yok mutfak kuru

Var bah�e kuru

Toprak kuru

Yatak da kuru

  �e�me kupkuru

Midelerde bol �mitli kuru

Tabii  olur bu n�fus mutlu

Bak bunlar�n tuzu da kuru

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 2. hafta, 04.10.2004 - 10.10.2004 haftan�n konusu: Abidin D�NO' nun Mutlulu�un Resmi yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...

                        : YunusBir, 04.10.2004  .                                Hale' nin ( Hale Han�m�n )  sobas� i�in                  Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t