wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it BEYC�K

GAR�P B�R MUTLULUK

Anlad�ysam  Arap  olay�m

Garip  kedi al�ak tavuk

Lord  eskisi k�pekle

Kar� koca u�ur ku�u

Bunlar niye umutlu

Olsa da resimde

Mut ortak hece

�nsano�lu zaten bilmece

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 2. hafta, 04.10.2004 - 10.10.2004 haftan�n konusu: Abidin D�NO' nun Mutlulu�un Resmi yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...

                                              : Yi�it BEYC�K, 07.10.2004, 19:45                           Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t