wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it BEYC�K

 B�R PAR�A G�KY�Z� VER
 

Adan�n sessizli�i, adan�n k�vr�mlar�, adan�n k���kl���

Sanki sen

Adam�n hayk�r���, adam�n �zlemi, adam�n b�y�kl���

Sanki ben

Alabildi�ine deniz alabildi�ine g�ky�z�yle birle�mi�

D�nya mavi olmu�,

�ki ad�m �tede sen, biraz geride ben

Kalpler eri�mi� 

 

Her taraf mavi, her yer deniz, her taraf g�ky�z� 

Deniz k�skan�r, g�n k�skan�r, gece k�skan�r

D�n�p bana bakars�n ama bir �eyler var y�rtamazs�n

Her taraf mavi, her yer deniz, her taraf g�ky�z�

Gel art�k bir sar�l, iste�im sadece bir par�a g�ky�z�  

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 6. hafta, 01.11.2004 - 07.11.2004 haftan�n konusu: Dose Mou Ligaki Ouranno

( Bana Bir Par�a G�ky�z� Ver, Giannis PARIOS  ) �ark�s�n�n hat�rlatt�klar� �zerine..

                         : Yi�it Beycik, 01.11.2004, 07: 18                                                                           Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t