wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

 SARHO� GEM� 

 

Sarho� gemi gelme �st�me �st�me

�ok mu i�tin, seninki de dert mi sanki

Deme bana deniz kad�n gibi

Ondan �alkant�l� ve nank�r

Kad�n dedi�in �alkalamal�

 Yavrum Deniz' in ad� zaten tad� 

 

 

Asl�nda astar�nda esas�nda

Dalgalarla bo�u�mak senin harc�n de�il

Ama ben seni k�skan�yorum sarho�

Yalpalay�p dola��yorken b�t�n denizleri

Ya i�ip i�ip unutuyorsun

Ya da sen ger�ekle�tiriyorsun

�nsan�n vazge�emeyece�i hayallerini

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 36. hafta, 30.05.2005 - 05.06.2005 haftan�n konusu: �NSANIN VAZGE�EMEYECE�� hayalLER� OLMASI G�ZEL ��NK�!... " hat�rlatt�klar� �zerine..

YunusBir, 02.06.2005             Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t