wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Yi�it  BEYC�K

�ATIDAK� RADYO ANTEN�

m�ziklerimi �ald�lar, uygunsuz yerlerde 

�ark�lar�m� s�ylediler, anlamad�klar� halde

�iirlerimi de �ald�lar, sevgiyi bilemediklerinde

ama ben, �at�daki radyo anteni  �rne�i b�t�n d�nyay� i�ledim

sadece zevk�sefa de�il bin bir derdi bir bir dinledim, al�c�lara ilettim

al�c�lar�n �n�ndeki kulaklar dikkat kesildiler �ark� t�rk� saz caz s�z dinlediler

ka�� yine ne anlad�, ka�� bilmem ne sand�, bir tek anlayan anlad� ��nk� ortada tek ger�ek vard�

�at�daki anten �ahit, b�t�n sazlar, yek�n s�zler sana ait, haklar�m� sakl� tutuyorum seni �ok seviyorum

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 37. hafta, 06.06.2005 - 12.06.2005 haftan�n konusu: " GER�EKLERE TAPIYORUM " hat�rlatt�klar� �zerine..

Yi�it BEYC�K, 1999,                        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t