wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: YunusBir

TOPRAK DED���N

�nceleri evin,

Sonralar� mahallendir,

En g�zel �a��m dedi�inde,

Sevgilinin oturdu�u semttir.

 

Ekmek kap�ya dayand���nda,

Bu�day ambar�ndas�n sand���nda,

Neticeyi anlay�p anlamad���nda,

G�zeller g�zeli cennet �lkendir.

 

Sonra b�y�klerin, e� dost dediklerin,

Allah daha b�y���n� g�stermesin,

En ac�s� baban�n annenin;

Bire ikiye uzand�klar� behi�ttir.

 

Sen anne baba oldu�unda g�receksin ki

A�a�lar�n� �i�eklerini  b�y�tebildi�in,

�imlerini �amlar�n� �o�altt���n yerdir.

 

Filizleri,  tomurcuklar�, dallar� sayd���n,

Renklerine, �ekillerine, mitlerine dald���n,

Beraber g�ld���n, a�lay�nca a�lad���n

Karda k��ta saat ba�� meraka sard���n,

Ya�murla, suyla doyas�ya ferahlatt���n,

Meyvelerini anlatmaktan b�kmad���n,

Tad�n� ba�kalar�nda bulamad���n,

Sana hayat veren bah�endir.

 

E�inle dostunla payla�t���n

Perdelerini kapayamad���n

Camlar�n� a�amad���n,

S�r�a k��k�n,

Tek, suskun,

Sergenindir.  

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 40. hafta, 22.06.2005 - 03.07.2005 haftan�n konusu: " TOPRAK �EK�YOR " un hat�rlatt�klar� �zerine..

YunusBir, 08.06.2004, 18:57          Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t